Efterregninger for 305 mio. kroner: Særlig skattekontrol finder store uregelmæssigheder

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Myndighederne bruger betalingskortsoplysninger til at finde ud af, om der er noget at komme efter.

Danske husholdninger køber i stigende grad varer og ydelser på nettet, men hvor danskernes samlede indkøb på nettet er stabiliseret inden for de seneste år, stiger e-grænsehandlen – altså danskernes køb i udenlandske netbutikker – fortsat.

I de seneste år har den samlede e-handel i Danmark nået næsten 200 mia. kr. Heraf udgør køb i udenlandske netbutikker cirka 1/4 af salget.

Når danskerne køber varer i udenlandske netbutikker, er det virksomhedens ansvar at sørge for, at der afregnes korrekt moms. Men Skattestyrelsens kontroller viser, at mange udenlandske netbutikker ikke angiver moms korrekt.

Derfor har Skattestyrelsen i en årrække haft tilladelse fra Skatterådet til at gennemføre kontroller af udenlandske netbutikkers momsregistrering. I kontrollen undersøger Skattestyrelsen, om de udenlandske virksomheder modtager betalinger fra danske forbrugere.

Hvis betalingskortoplysningerne tyder på, at virksomhederne burde være registreret i Danmark, kan Skattestyrelsen udtage virksomheden til kontrol.

”Det er vigtigt, at der er lige konkurrencevilkår for danske og udenlandske netbutikker, som sælger varer til danskerne. Skatte- og momsindtægterne er med til at finansiere vores fælles velfærdssamfund. Derfor glæder det mig, at Skattestyrelsens målrettede kontroller på området bliver mere effektive. Det er med til at sikre, at alle bidrager,” siger skatteminister Jeppe Bruus (S).

Trecifret millionbeløb

Siden 2018 har Skattestyrelsen nemlig gennemført mere end 1.700 kontroller af udenlandske netbutikker, som har ført til, at styrelsen har udsendt skatteregninger for skyldig moms til en værdi af knap 305 mio. kr.

”I takt med at danskernes internethandel er vokset, er de fysiske grænser mellem Danmark og resten af verden blevet mindre. Det er postivt for både virksomhederne og forbrugerne. Det betyder samtidig, at der er behov for effektive ordninger på tværs af landegrænserne, så vi sikrer, at virksomhederne overholder de fælles spilleregler,” siger skatteministeren.

I samme periode er styrelsens kontroller blevet mere præcise. I 2023 har Skattestyrelsen således fundet manglende momsangivelse hos 91 procent af de kontrollerede netbutikker.

Til sammenligning fandt styrelsen fejl i 57 procent af de kontrollerede netbutikker i 2018.

Fælles EU-regler gør momsregistreringen lettere

Kontrol af udenlandske virksomheders momsregistrering er en del af de danske skattemyndigheders indsats over for grænseoverskridende handel.

Sideløbende har EU-landene i fællesskab gjort det nemmere at sælge på tværs af EU og at afregne moms. I dag kan virksomheder således vælge kun at registrere sig for moms i ét land.

For at lette de danske virksomheders administration af momsbetalingerne og samtidig styrke danske virksomheders konkurrenceevne har Skatteforvaltningen udviklet momsafregningssystemet Moms One Stop Shop, hvorigennem virksomheder kan angive og betale moms af salg til private på tværs af hele EU.

Læs mere om kontrolindsatsen i publikationen ”Mange udenlandske netbutikker angiver ikke moms korrekt”.

Læs mere om momsordningen og de nye fælles EU-momsregler her