Rusland vil erklære nyt område for russisk territorium: Nærmer sig Finlands kystlinje

Udland

22/05/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

De mener ikke, de nuværende koordinator svarer til "fuldt ud til den nuværende geografiske situation".

De russiske myndigheder har besluttet at udvide landets territorialfarvande i Østersøen nær statsgrænsen til Litauen og Finland.

Det skriver The Moscow Times på baggrund af et udkast til en regeringsresolution fra den russiske ledelse.

Ifølge dokumentet, der er udarbejdet af det russiske forsvarsministerium, har Rusland til hensigt at erklære en del af vandområdet i den østlige del af Finske Bugt samt nær byerne Baltiysk og Zelenogradsk i Kaliningrad-regionen som dets indre havvand.

Stemmer ikke med geografien

De nuværende grænser blev etableret af det sovjetiske ministerråd i 1985, men ifølge forfatterne bag resolutionen stemmer de grænser ikke overens med "den nuværende geografiske situation".

Helt konkret lyder det, at de kort, man brugte til at lave grænserne dengang var for upræcise til, at man faktisk kunne lave en ordentlig grænse.

Hvis russerne vælger at føre udvidelsen igennem, vil det betyde, at det indre russiske farvand rykkes tættere på den finske kyst, ligesom også Litauen får russerne tættere på.

Det er blandt andet vandområder i den østlige del af Den Finske Bugt samt vandområder nær byerne Beltijsk og Zelenogradsk i Kaliningrad, Rusland vil erklære som russisk territorium.

Bryder med "Havets grundlov"

Den finske udenrigsminister har som en kommentar til det russiske udkast sagt, at Rusland må bøje sig for FN's havretskonvention.

Netop den konvention kaldes også "Havets Grundlov" og definerer staters rettigheder og ansvarsområder i forhold til anvendelse af verdenshavene.

Konventionen giver stater fuld ret til at bestemme over ydre og indre territorialfarvand op til 12 sømil fra kystlinjen (22,2 km). Det betyder, at staterne også har ret til at gøre krav på havundens og undergrundes ressourcer inden for den grænse.