Lev længe som pensionist: Kvinder er mere sejlivede end mænd

Skrevet af Redaktionen

Danske kvinder er ikke så sejlivede som kvinder i de lande, vi sammenligner os med. Der er ikke noget nyt i, at kvinder lever længere end mænd. Det har vi vidst i rigtigt mange år, og det bekræfter ny forskning fra Syddansk Universitet.

Kvinder lever i gennemsnit ca. 4 år længere, og selvom forskellen bliver mindre og mindre, kan man med rette spørge sig selv hvorfor.

Historien viser forskellen

Et forskerhold fra Syddansk Universitet med Virginia Zarulli, adjunkt på Forskningsenheden for Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi, i spidsen har kigget nærmere på fysiske data fra 7 historiske begivenheder, hvor mennesket har levet under ekstreme vilkår, og hvor den forventede levealder var ekstremt lav, nemlig under 20 år.

Hun har blandt andet undersøgt data fra
- frigivne amerikanske slaver fra Liberia i begyndelsen af 1800-tallet
- den svenske, irske og ukrainske befolkning under hungersnøden 1772-73 og 1845-49 og 1933
- den islandske befolkning under den store mæslingeepidemi i perioden 1846 - 1882.

Kvinder lever længere end mænd i næsten alle verdens lande.

Undersøgelsen viser, at kvinderne alle steder kunne forvente at leve op til 3½ år længere end mændene. Selv de nyfødte piger klarede sig markant bedre end de nyfødte drenge.

Pigerne viser sig, formentlig af rent biologiske årsager, bedre rustede til at klare sig.

Det kvindelige kønshormon østrogen forsvarer nemlig kroppen langt bedre end det mandlige kønshormon testosteron. Samtidig betyder østrogenindholdet i kroppen, at kvinder deponerer fedt mere effektivt end mændene, hvilket hjælper dem, når maden er sparsom.

Forskellen begyndte at vise sig allerede i løbet af 1500-tallet.

Her steg mændenes gennemsnitlige levealder ret pludseligt fra 37 til 40 år, men samtidig steg kvindernes levealder fra 37 til 43 år.

Ifølge forskerne hænger det formentlig sammen med, at kvinderne i Europa generelt begyndte at få færre børn efter middelalderen, og at levevilkårene generelt steg.

Virginia Zarulli fortæller desuden, at de undersøgte disse befolkningsgrupper for at få svar på, om kvinder overlevede bedre end mænd under hungersnød og sygdom, de blev udsat for under disse ekstreme forhold.

Mænd overvurderer deres eget helbred

Flere forskere mener, at forklaringen også kan findes i den mandlige psyke, fordi mænd ved mindre om sundhed, handler for sent på deres sygdomme og generelt overvurderer deres egen helbredstilstand.

De lever således langt mere usundt end kvinderne, selvom de selv synes, at de klarer sig fint. Samtidig går de sjældnere til lægen og taler mindre med andre om, hvordan de har det.

Mænd kan i dag forvente at leve 79 år - for kvinder er tallet 82,9.

Danmark halter bagefter resten af de andre lande, vi sammenligner os med

I flg. WHO ligger danske kvinder sidst blandt 15 lande i Vesteuropa.

En pige, der blev født i Danmark i 2011, kan "kun" forvente at blive 82,1 år gammel.

Til sammenligning kan en pige i Spanien regne med at blive 85,4 år, mens franske og italienske piger kan forvente at blive 85 år.

Ifølge forskerne peger resultaterne på, at kvinders fordel i forhold til overlevelse har betydelige biologiske årsager, som påvirkes af sociale og miljømæssige faktorer.

Nyfødte piger har en bedre overlevelse end nyfødte drengebørn og det tyder på, at det er den biologisk effekt frem for et resultat af sociale forhold.

Den grundlæggende biologiske forskel i overlevelse bliver selvfølgelig påvirket af sociale forhold og det miljø man opholder sig i.

Måske kan man finde årsagen til denne kedelige tendens i den nyligt offentliggjorte rapport om danskernes trivsel, hvor de største sundhedsmæssige trusler især kommer fra miljømæssige og sociale faktorer såsom ensomhed, fedme, tobak og alkohol.