Særlige krav bliver ophævet - sker i denne uge

Kæledyr

19/04/2023

Foto: Fødevarestyrelsen
Foto: Fødevarestyrelsen

Skrevet af J. Bøgen

Reglerne blev indført i november.

Fra torsdag 20. april fjerner Fødevarestyrelsen kravet til professionelle fjerkræavlere om, at deres fugle skal være enten lukket inde eller under tag eller fuglenet. Samtidigt bliver det fra torsdag igen tilladt at tage til udstillinger med høns og andet fjerkræ.

Dermed slutter knap fem måneder, hvor fjerkræ fra økologiske besætninger og frilandsbesætninger har været indelukket for at undgå, at dyrene bliver smittet med den smitsomme fugleinfluenza, H5N1.

Fødevarestyrelsen ophæver både kravet om indelukning, overdækning og forbud mod udstillinger. Beslutningen er baseret på Dansk Veterinær Konsortiums vurdering af risikoen for fugleinfluenzasmitte fra de vilde fugle.

Generelt fald i hele Europa

Overvågning viser, at forekomsten af fugleinfluenza blandt både vilde fugle og fugle i fangenskab er dalet i både Danmark og resten af i Europa.

"Sidst en større professionel fjerkræbesætning i Danmark blev ramt af fugleinfluenza, var i midten af januar. Men det er ikke mere end en måned siden, at en mindre besætning med 60 dyr ved Ramløse blev smittet. Derfor vil jeg gerne minde om, at trækfuglene stadig kan bringe smitten med sig den næste månedstid. Og fordi vilde fugle tiltrækkes af foderpladserne, bør fjerkræ ikke fodres i det fri uden overdækning," siger veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Charlotte Vilstrup Castle.

Tag forholdsregler

Smittebeskyttelse er fjerkræejerens ansvar. Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen fortsat at alle, der har med fjerkræ at gøre, passer på deres dyr ved blandt andet at fodre under tag og skifte fodtøj, inden de går ind til dyrene.

Fødevarestyrelsen hævede tilbage i november trusselsniveauet for fugleinfluenza fra middel til høj, og indførte krav om, at fjerkræavlerne skulle holde deres dyr inde eller under tag. I Danmark har vi siden haft fem besætninger, der har været smittet med fugleinfluenzaen, og mere end 135.000 dyr blev aflivet.

Fødevarestyrelsen overvåger situationen året rundt, og er klar til igen at hæve trusselsniveauet, hvis smittetrykket ændres.

Fugleinfluenza er dødelig for fjerkræ, men smitter særdeles sjældent mennesker.

Blandt andet hobbyhønseavlere med hønsegårde under 40 kvadratmeter og andre med færre end 100 fugle har været undtaget for det indespærringskrav, som Fødevarestyrelsen ophæver torsdag.