Dansk landsdel får sin første bæver i 2500 år

Kæledyr

18/06/2024

Her bliver bæveren sat fri ved Maribosøerne på Lolland. Den nærmere placering af stedet er hemmelig. Foto: Guldborgsund Kommune
Her bliver bæveren sat fri ved Maribosøerne på Lolland. Den nærmere placering af stedet er hemmelig. Foto: Guldborgsund Kommune

Skrevet af J. Bøgen

Den vurderes at være svømmet mindst 35 kilometer over åbent hav!

Den bæver, der 29. april 2024 blev set svømme i land ved Gedser Odde, blev i går d. 17. juni 2024 genudsat ved bredden af Maribosøerne på Lolland.

Det er så vidt vi ved første gang i 2.500 år, at der nu igen bliver mulighed for at opleve bævergnav på Lolland.

Chancen for at støde på bæveren eller dens karakteristiske spåner og spor er størst i området omkring Maribosøerne, men den præcise lokalitet for genudsætningen oplyses ikke, da det er vigtigt at sikre mest muligt ro om det sky og nataktive dyr.

Området, hvor bæveren er blevet genudsat, er udpeget som det bedst egnede levested for en bæver i Guldborgsund Kommune. Det er baseret på ekspertbistand fra Aarhus Universitet.

”Bæveren så ud til at befinde sig godt i de nye omgivelser. Det bliver spændende at følge dens virkninger på naturen og følge, hvordan den bevæger sig rundt i landskabet,” siger fuldmægtig Ejgil Andersen fra Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse fra Guldborgsund Kommune.

Bæveren er kendt for med sine dæmninger at skabe opstemninger og dermed nye levesteder for en lang række planter og dyr, der trives i sumpede områder.

I land på Falster

Bæveren blev først opdaget på Gedser Odde på sydspidsen af Falster sidst i april og siden indfanget i en børnehave i Nykøbing Falster midt i maj. Den har således svømmet mindst 35 kilometer over åbent hav.

Det formodes, at den har svømmet gennem det udbyggede kanal- og dræningssystem, der er på Sydfalster for at nå til Nykøbing Falster. Den har siden den blev indfanget opholdt sig i Aqua i Silkeborg, hvor den er blevet kønsbestemt og undersøgt for en række sygdomme – og meldt rask.

Der er også taget DNA-prøver, som kan give os mere viden om, hvor den kommer fra i Nordtyskland. Den er formentlig svømmet over Østersøen til Falster. Det gør den til den først bæver, der vender tilbage til Danmark ved egen kraft, siden de blev udryddet.

Der findes dog bævere i Danmark. De blev udsat i Vestjylland for 25 år siden og i Nordsjælland for 15 år siden - alle dyr blev her indfanget ved Elben.

GPS skal spore dens færd

Maribosøerne vurderes at være et ideelt levested for bæveren. Det er en hunbæver, som er sat ud. Men en levedygtig bestand kræver naturligvis, at en hanbæver finder vej til samme område.

”Området i Nordtyskland syd for Falster er mættet med bævere, og det er bestemt ikke usandsynligt, at der vil komme flere bævere over havet indenfor kort tid. Den bæver, vi i dag har genudsat, har jo vist, at det kan lade sig gøre. Vi står midt i en biodiversitetskrise. På den baggrund undersøges det nu, om det er muligt at styrke den nu naturligt etablerede bestand i Maribosøerne ved at indfange og udsætte flere bævere fra den jyske bestand,” siger Anita Pedersen, biolog i Guldborgsund Kommune.

Bæveren blev udstyret med en GPS-sender, inden den blev sluppet fri. Senderen vil gøre det muligt at følge med i dens færden.

Biler er den største fare

Den største fare for bæveren vurderes at komme fra trafikken.

I både Jylland og Nordsjælland er bævere blevet kørt over, når de har været ude og lede efter en mage.

Bæveren er totalfredet i Danmark og beskyttet af blandt andet EU's habitatdirektiv.