Skybrud og kraftig regn på vej - har du forberedt dig ordentligt?

Hus og have

26/06/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Voldsom regn og skybrud kan være en ubehagelig – og nogle gange dyr – oplevelse, hvis man ikke er ordentligt forberedt.

Om du bor i hus eller lejlighed: Skybrud og voldsom regn er et varsel om oversvømmelse og ødelagt indbo.

Derfor opfordrer F&P – forsikrings- og pensionsselskabernes brancheforening – til, at man tager sine forholdsregler.

"Sørg for at tjekke udendørs afløb og tagrender, så der er fri passage for vandet. Og har ud en kælder, så sørg for ikke at have ting stående på gulvet," siger forsikringsekspert, Anne Garde Slothuus, Forsikringsoplysningen under F&P.

"Har du ting stående i kælderen, som er vigtige for dig, så flyt dem helt væk. Lad også være med at tage på arbejde i morgen tidlig og lade vinduerne stå åbne i den tro, at det nok holder tørt – de store tordenskyl opstår pludseligt, og forsikringen dækker ikke, hvis vand kommer ind ad et åbent vindue," siger hun.

"Hvis du er på ferie lige nu, hvor DMI varsler store mængder regn, så prøv om ikke du kan få fat i din nabo eller en ven, og bed dem om at holde øje og måske lige gå en tur rundt om huset for at se, om alt er, som det skal være," siger Anne Garde Slothuus.

Uanset hvor godt, man er forberedt, kan man dog aldrig sikre sig 100 procent mod indtrængende vand.

"Hvis uheldet er ude, og vandet er kommet ind, skal du sørge for at få sat gang i en affugter. Er det kloakvand, der er kommet ind, skal du huske at bruge gummistøvler og gummihandsker. Kloakvand er ikke bare ulækkert – det er også sundhedsskadeligt," siger Anne Garde Slothuus og tilføjer:

"Og så skal du selvfølgelig altid lige tjekke, hvordan din forsikring dækker."

F&P’s gode råd mod skybrudsskader

 • Luk døre og vinduer (skader efter vand, der kommer ind gennem åbne døre og vinduer, er ikke dækket)

 • Brug sandsække og krydsfinérplader til at blokere døre, vinduer og udluftningskanaler til din kælder

 • Gå din kælder igennem, og fjern dine ting fra gulvet

 • Tjek, at udendørs afløbsriste ikke er stoppet af fx blade eller skidt

 • Tjek også, at tagrender er rensede, og tagnedløb ikke er stoppet

 • Grav evt. render omkring huset, så du kan lede vandet uden om huset. Dette hjælper kun ved mindre oversvømmelser og kun i situationer, hvor vandet kan løbe væk fra huset

 • Sørg for at en evt. regnvandstønde kan klare vandmængderne

 • Luk toilettet ved at stoppe nogle klude i en plasticpose ned i kummen og læg en tung sandsæk ovenpå for at forhindre opstigende kloakvand

 • Tildæk afløb i kælder med plast og læg en plade og sandsæk ovenpå

 • Er du ikke hjemme, så lav en aftale med en nabo om at kigge efter dit hus/fritidshus

Under skybrud

 • Bliv i dit hus, så du kan gribe ind, hvis der kommer vand ind

 • Hav spande, koste, skovle og klude klar, så du kan opsamle det vand, der trænger ind

 • Bær handsker og vandtæt tøj og fodtøj, da kloakvand er sundhedsskadeligt

 • Vær klar til at redde dit indbo til et tørt sted.

Efter skybrud

 • Anmeld straks eventuelle skybrudsskader til dit forsikringsselskab, hvis det har regnet så meget, at der er tale om "voldsomt skybrud"

 • Du skal anmelde skader på huset til din husforsikring, og skader på indbo til din indboforsikring

 • Gør, hvad du kan for, at skaden ikke bliver større, end den allerede er

 • Flyt indbogenstande væk, der står i vand

 • Få vandet væk, og få sat udtørring i gang. Brug evt. en affugter

 • Blotlæg evt. lukkede vandskadede konstruktioner. Hvis ikke disse bliver tørret ud hurtigt, risikerer du angreb af skimmelsvamp. Aftal med dit forsikringsselskab, at det er ok, før du går i gang

 • Varm de vandskadede rum op, og luft hyppigt ud. Det kan fjerne meget fugt.

Langsigtede løsninger - før skybrud

 • Undgå opstigende vand gennem kloakken med højvandslukke eller tilbageløbsstop. Tal med en autoriseret kloakmester

 • Rens jævnligt sandfanget i nedløbsbrønde for blade m.m.

 • Yderligere fremtidssikring af kælder kan være dræn om din kælder, hvis vand ofte trænger gennem dine kældervægge

 • Det kan være nødvendigt at omlægge flisearealer, så vandet løber væk fra huset

 • Undgå tæpper og trægulve i kældre.