Læger ved børneintensive afdelinger i Tyskland: "Vi styrer ukontrolleret mod den næste katastrofe"

Udland

06/08/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Magnus Møller

"Vi styrer ukontrolleret mod den næste katastrofe," udtalte børneintensivmedicineren og præsidenten for den tyske tværfaglige forening for intensiv- og akutmedicin, Florian Hoffmann, til "Augsburger Allgemeine.

Sidste vinter oplevede mange børneintensivafdelinger i Tyskland en overbelastning på grund af RS-virus, hvilket førte til mange syge børn og overfyldte klinikker.

Situationen var så presset, at alvorligt syge børn måtte transporteres over hundrede kilometer til andre klinikker. Forældre og deres børn måtte i nogle tilfælde vente i timevis på skadestuerne.

Allerede nu, midt i sommerperioden, er der tegn på overbelastning igen.

Ifølge Florian Hoffmann, der er præsident for den tyske tværfaglige forening for intensiv- og akutmedicin (DiVi), står advarselslampen på rødt for tolv børnehospitaler i Bayern.

Han udtalte: "Dette betyder ifølge de arbejdende lægers vurdering, at hospitalerne ikke kan tage flere patienter ind."

Hoffmann advarer også om, at en ny bølge af infektioner om vinteren vil ramme børneintensivafdelingerne hårdt. Han sagde: "Forældre skal igen sove på skadestuer i dagevis og rejse langt for at finde en ledig seng til deres børn."

Sidste år blev der stillet 300 millioner euro til rådighed som nødhjælp af sundhedsminister Karl Lauterbach, men ifølge Divi-præsidenten nåede ingen penge frem til afdelingerne.

Sundhedsministeriet har meddelt, at der igen er 300 millioner euro til rådighed til børne- og ungdomsmedicin i de næste to år, og henviser til en kommende sygehusreform, der vil give ekstra budget til dette område.

Disse planer vil blive yderligere udformet i et lovforslag, der skal formuleres i løbet af sommeren. Hoffmanns advarsel fremhæver den presserende nødvendighed af disse tiltag, da børneintensivafdelingerne allerede står over for potentielle udfordringer.