Både borgere og virksomheder skal tjekkes: Skattestyrelsen skal undersøge digitale overførsler

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det er femte gang, Skattestyrelsen bliver sat til det.

Skattestyrelsen skal i gang med at kontrollere, om borgere og virksomheder, der modtager større digitale pengeoverførsler via digitale betalingsformer i forbindelse med udførelse af arbejde eller som led i virksomhed, har betalt skat og moms i forbindelse med overførslerne.

Det er femte gang, Skatterådet giver denne tilladelse, som gælder for transaktioner fra 2023.

"Borgere og virksomheder er flittige til at benytte digitale betalingsformer til at overføre penge for køb af varer og tjenesteydelser til hinanden. Det er let og hurtigt, men giver desværre også mulighed for, at betaling for sort arbejde og sort økonomi kan gå uden om myndighederne. Derfor har vi bedt Skatterådet om tilladelse til at tjekke, om borgere, der i løbet af et givent år har modtaget større beløb via digitale betalingsformer, også har betalt skat og moms af beløbene," siger underdirektør i Skattestyrelsen, Preben Buchholtz.

Sidste år gennemførte Skattestyrelsen en række kontroller i forbindelse med digitale betalingsformer, hvor der viste sig at være manglende indbetaling af skat og moms i otte ud af ti sager.

Det har i en række konkrete sager ført til krav om indbetaling af ekstra 8,2 mio. kr. til statskassen.

Derudover stilles oplysningerne tilgængelige i andre kontrolprojekter, så informationerne kan berige andre sager og indgå som element i kontroller og være med til at underbygge yderligere skattekrav.

Vigtig indsats over for sort arbejde

Kontrolindsatsen er vigtig, fordi digitale betalingsformer bliver brugt mere og mere.

"Vi ved, at digitale betalingsformer kan blive brugt som dække over betalinger til selvstændigt erhvervsdrivende, hvor det ser ud, som om private personer overfører penge mellem hinanden. Men vi ved også, i hvilke overførsler, der skattemæssigt er noget at komme efter. Så på baggrund af de oplysninger, vi samlede ind for 2022, har vi udvalgt de relevante til kontrol, der i snit har udløst ekstra regninger for 85.500 kr. i skat og moms," siger Preben Buchholtz.

Udover opkrævning af skatter og afgifter handler en stor del af Skattestyrelsens arbejde om at gøre borgerne opmærksomme på, at de selv har et ansvar for at sørge for, at deres årsopgørelse er korrekt, og at alle beløb, der skal betales skat eller moms af, er angivet korrekt.

Derfor benyttes kontrolindsatsen i forbindelse med digitale betalingsformer også til at finde frem til borgere, som via en kommunikationsindsats kan motiveres til at angive korrekt på deres årsopgørelse.

"For indkomståret 2022 sendte vi fx breve ud til et større antal borgere med opfordring til at gennemgå deres årsopgørelse en gang til, så de var helt sikre på, at de havde fået det hele med. Resultatet af indsatsen blev, at flere rettede deres årsopgørelser for et samlet beløb på ca. 10,2 mio. kr., hvilket medførte en samlet skattebetaling på ca. 4,1 mio. kr.," siger Preben Buchholtz. 

Skattestyrelsen kan på grund af styrelsens tavshedspligt ikke oplyse, hvilke digitale betalingstjenester, styrelsen har bedt om oplysninger fra.

Se Skatterådets afgørelse.