8 års juridisk kamp er ovre: ATP og PFA indgår forlig i OW Bunker-sagen

Foto: ATP
Foto: ATP

Skrevet af J. Bøgen

Selskabets konkurs førte til betydelige tab til pensionskasserne.

I gruppen af forbundne retssager om det konkursramte OW Bunker har de væsentlige professionelle parter, herunder kapitalfonden Altor, investeringsbankerne samt både de danske og de udenlandske institutionelle investorer, der købte aktier i forbindelse med og efter børsnoteringen af selskabet i foråret 2014, indgået forlig.

OW Bunker gik konkurs i november 2014 efter betydelige tab på derivater og tab på et datterselskabs største kunde i Singapore.

Konkursen i OW Bunker førte til massive tab både for selskabets kreditorer og de aktionærer, der havde investeret i selskabet ved børsnoteringen og efterfølgende.

24 investorer gik sammen

ATP, PFA og 22 andre danske institutionelle investorer anlagde i 2016 og 2017 to erstatningssager mod OW Bunker, dets tidligere ledelse og bestyrelse, Altor Fund II samt investeringsbankerne Carnegie og Morgan Stanley.

De komplekse og omfattende retssager drejede sig om henholdsvis prospektansvar i forbindelse med børsnoteringen og ansvar for brud på oplysningsforpligtelserne i tiden op mod selskabets konkurs.

En række udenlandske institutionelle investorer repræsenteret af selskabet Deminor og en forening af danske private investorer oprettet på initiativ af Dansk Aktionærforening anlagde tilsvarende erstatningssager om prospektansvar mod flere af de samme sagsøgte.

Får 645 mio. kroner

Forliget indebærer, at sagsøgerne i de fire retssager kompenseres for tab på investeringen i OW Bunker med et samlet beløb på ca. 645 mio. kr. inklusive omkostninger i forbindelse med sagen.

Med forligsaftalen frafalder parterne yderligere krav mod hinanden vedrørende OW Bunker, og retssagerne mellem parterne ved Østre Landsret bortfalder.

I overensstemmelse med de danske regler om gruppesøgsmål er det sidste skridt i færdiggørelsen af forligene, at Østre Landsret formelt godkender forliget og fastsætter omkostningerne i gruppesøgsmålet.

Parterne er tilfredse med forliget:

”Vi er tilfredse med, at vi har nået et forlig. Vi anlagde sagen med et mål om først og fremmest at sikre vores medlemmer den højest mulige kompensation for tabet. Det har vi opnået," siger Tomas Krüger Andersen, juridisk chef i ATP, Pensions & Investments, der fortsætter:

”Dommen fra Østre Landsret forventes i øjeblikket ikke før 2026 efter 100 dage i retten, og det er sandsynligt, at en dom vil blive anket til Højesteret, hvilket vil lægge endnu flere år til, før en endelig dom vil blive opnået. Omkostningerne ved dette vil løbe op i millioner. Det ville ikke være i vores medlemmers interesse.”

"Vi skal som investor kunne stole på, at de børsnoterede selskaber, som vi investerer vores kunders penge i, leverer rettidig, korrekt og fyldestgørende information til os og resten af markedet. Det budskab har været væsentligt for os at få frem med OW Bunker-sagerne. Vi er tilfredse med, at vi med dette forlig kan afslutte begge sager på en fornuftig måde,” siger Rasmus Bessing, direktør, COO, PFA Asset Management A/S.

”Forløbet henover 2014, hvor OW Bunker blev ramt af ”den perfekte storm” som følge af uforudsete, voldsomme prisbevægelser på oliemarkedet og samtidige besvigelser i datterselskabet i Singapore, kunne ingen have forudset. Det er dybt ulykkeligt, at konkursen har udløst så væsentlige tab. Som sælgende aktionær i processen har Altor Fund II, uden på nogen måde at vedkende sig et juridisk ansvar, valgt at påtage sig et moralsk medansvar,” siger Søren Johansen, partner i Altor Equity Partners A/S (investeringsrådgiver til Altor Fund II).

Ingen af de sagsøgte har i forbindelse med forligsaftalen anerkendt nogen form for juridisk ansvar i sagskomplekset.