Nationalbanken i ny analyse: Her kommer den største rentetilpasning på boliglån

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

For nogle er der gode nyheder, mens andre måske skal begynde at spare op.

For mange boligejere har de seneste år været hårde for pengepungen.

De seneste år har været præget af stigende renter for mange danske boligejere, men på trods af dette har en betydelig del af boligejerne formået at undgå den økonomiske byrde.

Inden udgangen af 2024 står 311.000 boligejere over for at få en ny variabel rente på deres realkreditgæld, som udgør lidt mere end en tredjedel af boligejernes samlede realkreditgæld med variabel rente.

Heraf fik størstedelen en ny rente pr. 1. juli.

Det skriver Nationalbanken i en ny analyse.

For boligejerne med kort rentebinding eller F1-lån er den forestående rentetilpasning mindre dramatisk, da de allerede har fået renten tilpasset en eller flere gange, siden rentestigningerne tog fart i 2022.

Dog vil der også være nogle boligejere der aktuelt har en effektiv rente som er betydeligt under det nuværende renteniveau. Det er primært boligejere med lån, som har en rentebinding på 3 år eller længere, dvs. lån, som er optaget eller senest rentetilpasset i perioden med lave renter, og som altså endnu ikke er blevet rentetilpasset, efter at renterne er steget betydeligt.

Sammenholdt med de effektive renter på de nye F3- og F5-lån udbetalt i maj, som begge lå over 3 procent, står disse boligejere således over for en betydelig stigning i deres renteudgifter – også selvom de skulle vælge at skifte rentebindingsperiode i forbindelse med rentetilpasningen. 

Mange realkreditlån har stadig en rente på under 2 procent

Flytter man blikket til de danske boligejere som helhed, er der fortsat rigtig mange af deres realkreditlån som ligger et pænt stykke under det aktuelle renteniveau.

Således har over 40 procent af deres realkreditlån en rente ekskl. bidrag på under 2 procent. Heraf er over halvdelen fastforrentede lån, hvor låntagerne ikke automatisk er udsat for rentetilpasning.

De resterende lån med en lav rente kan derimod alle se frem til at blive rentetilpasset før eller siden.

Den største tilpasning vil finde sted i 2026, hvor over 100.000 boligejere med en nuværende rente under 2 procent skal have rentetilpasset deres lån.

Når vi når til udgangen af 2027, vil stort set alle lån med en variabel rente under 2 procent være blevet tilpasset.