Flere ældre udsat for bedrageri: Anmeldelser steget med 500 procent

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Antallet af bedrageri-sager på politiets skrivebord er steget voldsomt

Der er sket en stor stigning i det der kaldes kontaktbedrageri siden 2018

det skriver tv2 lorry, der har talt med Nordsjællands politikreds.

Samme fremgangsmåde

I 2018 fik politikredsen under 100 anmeldelser om forsøg på svindel, men nu i 2022 har man modtaget over 600 anmeldelser.

Svend Foldager, der er politiinspektør ved Nordsjællands politi fortæller at det er den samme fremgangsmåde der benyttes til svinde:

"Det sker ved, at der er nogen, der ringer og udgiver sig for at være en myndighed, eksempelvis politiet eller Skat, og beder ældre mennesker om at overføre store pengebeløb til en bankkonto, fordi de (dem der ringer, red.) skal hjælpe dem med, at pengene ikke bliver fjernet fra den ældres egen konto," forklarer han. 

7 råd til at undgå svindel

Det er tilsyneladende ofte ældre mennesker som svindlerne går efter. Det har tidligere været en fremme, at svindlerne kigger på deres ofres navne for at afgøre om det er sandsynligt at der er tale om en ældre person.

Derfor er det vigtigt at vi uddanner de ældre i vores samfund, til at være på vagt.

Nordsjællands Politi har udarbejdet en række råd, som man opfordre folk til at følge:

  • Få hemmeligt telefonnummer – så kan svindlerne ikke komme i kontakt med dig.

  • Myndigheder eller banker vil aldrig ringe og bede om at man skal overføre penge

  • Selvom det nummer, som der ringes fra, er f.eks. et kendt politinummer (1448) så vær skeptisk, når du modtager et uventet opkald

  • Få navnet på den person der ringer, og ring tilbage til hovednummeret til den myndighed der har ringet

  • Politi eller banker vil aldrig komme hjem og hente dit kontokort og din kode

  • Hvis en person alligevel kommer hjem til dig, så luk IKKE personen ind

  • Udlever aldrig dit betalingskort eller kode

De påpeger også at det er vigtigt at man hjælper de ældre man har omkring sig til at være bedre rustet hvis sådan en situation skulle opstå.

Ikke kun i Nordsjælland

Det er dog ikke kun i Nordsjællands politikreds at man oplever flere svindlere.

I perioden 11. maj 2021 til 13. februar 2022 oplevede Midt- og Vestsjællands Politikreds at 53 fortrinsvist ældre kvinder blev franarret store pengesummer.

Politikredsen udarbejdede på baggrund af de mange anmeldelser en undersøgelse af, hvordan svindlerne gjorde.

Den rapport lå klar i juni, og den viste at ofrene ofte er mellem 74 og 94 år gamle. Det er ofte kvinder der bor alene det går ud over.