Er du blandt de uheldige? Disse danskere risikere ikke at få deres pension

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Det er 47.500 danskere, der skal huske at gøre dette.

Hvert år står tusindvis af danskere bosat i udlandet over for en noget usædvanlig opgave: de skal bevise, at de stadig er i live for at undgå at miste deres pension.

Det skriver Faglige Seniorer.

I 2023 oplevede hele 1.600 danskere, at deres pensionsudbetalinger blev stoppet, fordi de ikke indsendte en såkaldt leveattest til tiden, viser data fra Udbetaling Danmark.

47.500 i skal gøre dette

Leveattester er en formel bekræftelse sendt til de danske myndigheder for at dokumentere, at en person stadig er i live, og dermed fortsat berettiget til at modtage pension.

Praksissen er standard for danskere, der bor uden for Danmarks grænser, og som modtager en social pension, herunder den danske folkepension.

Mens omkring 56.000 danskere i udlandet modtager pension fra Danmark, og 47.500 af disse modtager folkepension, understreges det, at processen med at indsende leveattester kan være udfordrende og kritisk.

Uden denne dokumentation stoppes pensionsudbetalingerne midlertidigt, og selvom de kan genoptages, når attesten endelig indsendes, er pengene for den mellemliggende periode tabt.

Op til den enkelte

Problematikken forværres af, at mens Danmark har dataudvekslingsaftaler med nogle lande, hvor automatisk dataudveksling sikrer at myndighederne kan verificere en persons status, er der mange andre lande hvor sådanne aftaler ikke findes. I disse tilfælde er det op til den enkelte pensionist selv aktivt at sikre, at leveattesten bliver indsendt rettidigt.

For mange ældre borgere kan denne proces være både forvirrende og teknologisk udfordrende - særligt hvis de befinder sig i lande med begrænset adgang til internettet eller danske konsulære tjenester.

Mens Udbetaling Danmark bestræber sig på at informere og assistere, viser tallene, at der stadig er et stort antal personer, der falder igennem systemets net hvert år.