Sker i næste uge: Sidst gik 40.000 danskere med

Generelle nyheder

21/05/2024

Foto: Klimabevægelsen i Danmark
Foto: Klimabevægelsen i Danmark

Skrevet af J. Bøgen

Har du planer om at deltage?

Søndag den 2. juni 2024 bliver Danmarks største klimademonstration, Folkets Klimamarch, afholdt.

Titusindvis af danskere går sammen med folk over hele Europa på gaden i anledning af det kommende europaparlamentsvalg.

e politikere vi vælger nu, kommer nemlig til at lægge rammerne for de næste mange års afgørende klimapolitik.

Folkets Klimamarch opfordrer alle vælgere til at sætte et grønt kryds og kræver omgående klimahandling fra de nyvalgte parlamentarikere. Der bliver også afholdt klimamarch i flere danske byer.

"De økologiske kriser er allestedsnærværende, globale problemer, som kræver et stærkt og grønt internationalt samarbejde. Her er EU en afgørende spiller og derfor er europaparlamentsvalget dit livs vigtigste klimavalg," siger arrangør Ernestine Gejl Wolff.

6 af 9 grænser overskrædet

Fundamentet for de næste mange års klima- og naturpolitik bliver lagt i den kommende valgperiode. Samtidig er seks ud af ni planetære grænser overskredet, mens april satte global varmerekord for 11. måned i træk.

Derfor er det vigtigere end nogensinde, at vi får et grønt Europa-Parlament, lyder det fra arrangørerne af marchen.

Folkets Klimamarch marcherer for en række mere konkrete målsætninger, der alle er i tråd med Parisaftalen. Heriblandt er europæisk klimaneutralitet i 2040, 30 procent beskyttet natur i EU og øget klimabistand til udsatte lande.

Dette indebærer blandt andet et grønt landbrug og grønnere transport og infrastruktur samt et øjeblikkeligt stop af alle nye fossile indvindingsplaner. 

"Langt de fleste danskere er bekymrede over den eskalerende krise, og de ønsker en ambitiøs omstilling, men ved måske ikke, hvad de skal gøre selv. Klimamarchen er for alle dem. Det er en begivenhed og en bevægelse, hvor alle der ønsker en grøn og retfærdig fremtid møder op for at give politikerne mandat til at træffe de store og nødvendige beslutninger," siger arrangør Frederikke Bruus.

I København starter og slutter marchen på Christiansborg Slotsplads, hvor der vil være taler, musik og slagord. 40.000 mennesker var på gaden til klimamarchen i 2022 og det forventes, at mange dukker op igen i år. 

Om Folkets Klimamarch

Folkets Klimamarch er en partipolitisk uafhængig begivenhed, som arrangeres af forskellige grupper af borgere fra hele landet, som ønsker en grøn og retfærdig fremtid. Folkets Klimamarch er en del af den landsdækkende paraplyorganisation Klimabevægelsen i Danmark.

Folkets Klimamarch har, sammen med en række grønne organisationer, rettet henvendelse til EP-kandidaterne, og spurgt hvad de mener om de vigtigste nutidige klima- og miljøspørgsmål.

På hjemmesiden www.klimavalg.nu kan man både tilmelde en Klimamarch i sin by, og se kandidaternes svar til de vigtige klimaspørgsmål.