Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke længere medicin til behandling af fedme.

Generelle nyheder

17/2/21 | 08:00

Skrevet af Redaktionen

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu kun medicinsk behandling af overvægt i særlige tilfælde og det skal ske ud fra en samlet vurdering af medicinens virkning og bivirkninger.

WHO har defineret grænseværdier for fedme i på baggrund af BMI.

Helbredsrisikoen i forhold til fedme defineres med forskellige BMI-klasser:
Overvægt defineres
ved BMI ≥ 25, normal vægt
BMI på 25-30, moderat overvægt
BMI ≥ 30 - svær overvægt (også kaldet fedme)

Fedme i Danmark er tredoblet på 30 år

I Danmark i midten af 1980’erne viste undersøgelser at forekomsten af svær overvægt svarede til 5,5 %.
I 2017 viste den tilsvarende undersøgelse, Den Nationale Sundhedsprofil, at forekomsten af svær overvægt var steget til 16,8 %.
Det er en tredobling på 30 år.

Livsstil

Fedme medfører en lange række følgesygdomme som fx kræft, hjerte/karlidelser, diabetes, skader på bevægeapparatet og almen tilstanden generelt.

Mange henvender sig derfor til egen læge, fordi borgere med svær overvægt ønsker at få hjælp til at tabe sig i sær pga. de alvorlige følger af overvægten.  

Overvægt er en langvarig tilstand og ofte en del af andre sygdomme og symptomer.

Gennem støtte til adfærdsændring fx ved brug af den motiverende samtale er det muligt at reducere BMI, blodtryk og kolesteroltal.  Der er flere metode, hvor den motiverende samtale kan f.eks. give et sæt redskaber og respektere patientens selvbestemmelse Motivationen er meget afhængig af at behovet for ændringer opstår hos patienten selv og ikke udefra. Langt de fleste kommuner har desuden flere tiltag til at understøtte patienter, som ønsker vægttab. I Danmark har 146 indsatser fordelt på 79 kommuner.

Medicin mod overvægt virker ikke

Den medicinske behandling af overvægt har historisk set været et turbulent område, om inkluderet mange forskellige præparater har været forsøgt anvendt.
Men hovedparten er efter kort tid blevet trukket tilbage på grund af bivirkninger. Desuden har undersøgelser vist at vægttabet i forbindelse med medicinsk behandling været beskedent og dyrt. Sammenlignet med operativ behandling af svær overvægt, er det slet ikke realistisk med de samme resultater med fx vægttab på 30-35 kg over 10-12 år.

Kilde: SST - Læs mere her