Otto kan koste dig en formue: Har du denne forsikring?

Forbrug

17/02/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det kan blive til regninger for flere hundrede tusinde kroner.

"Det er med at få tegnet en stormskadeforsikring, ellers risikerer man at stå tilbage med en regning for flere hundredtusind kroner."

Så klar er advarslen fra Louise Dahl Krath Jensen, underdirektør i DI Byggeri.

Stormen Otto rammer Danmark fredag, og visse steder kan man risikere vindstød af orkanstyrke. Hvis du er i gang med at bygge hus eller en udendørs renovering, kan stormen gøre skade på arbejdet eller materialerne, og du risikerer nemlig selv at stå med regningen, hvis ikke du kigger dig for.

"Udgangspunktet er, at entreprenøren har risikoen for skader på arbejdet som følge af vinden, indtil aflevering af byggeriet til bygherren har fundet sted," fortæller Louise Dahl Krath Jensen.

"Men har du lavet en entrepriseaftale med entreprenøren – f.eks. AB-Forbruger, som er den mest oplagte til forbrugere – så forpligter du dig selv til at tegne en stormskadeforsikring, som skal dække skaderne," lyder den videre forklaring.

Kan forsinke byggeriet

Louise Dahl Krath Jensen rådgiver byggevirksomhederne i DI Byggeri, og hun har set eksempler på tvister mellem parterne, hvis stormen har raset byggepladsen.

"Problemet opstår, når bygherren tror, at alle skader er dækket af entreprenørens forsikring eller via Byg Garanti-ordningen. Men har man indgået en entrepriseaftale, så fanger bordet, og så er det med at få tegnet en stormskadeforsikring, ellers risikerer man at stå tilbage med en regning for flere hundredtusind kroner," forklarer underdirektøren.

Byggeriet kan også blive forsinket af stormen, og her vil entreprenøren måske have ret til at forlænge tidsfristen på dit byggeri, hvis vinden på byggepladsen må siges at have været usædvanlig, dvs. at vinden er forekommet i ”væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn”, som det fx står i entrepriseaftalen AB-Forbruger.

"Om det så er tilfældet vil altid bero på en konkret vurdering, og her vil man ofte indhente statistisk data fra DMI," forklarer Louise Dahl Krath Jensen.

Der er grænser

"Selvom vinden har været usædvanlig, vil entreprenøren dog kun have ret til tidsfristforlængelse, hvis han samtidig kan bevise, at de pågældende vindforhold rent faktisk også har medført forsinkelse med en aftalt termin. Der skal med andre ord være en årsagssammenhæng, som vi siger i juraen," forklarer Louise Dahl Krath Jensen.

Hvis entreprenøren mener at have ret til tidsfristforlængelse, skal han gøre bygherren opmærksom på det. Det kan f.eks. ske på et byggemøde, hvor det også bliver ført til referat, men det kan også bare være på f.eks. en mail.

"Entreprenøren har dog ikke ret til mere tid, hvis der i forvejen er aftalt 'vejrligsspilddage' med bygherren, og at disse dage kan rumme forsinkelsen," lyder det fra DI Byggeris underdirektør.