Giver den jyske vestkyst baghjul: Her er 3 af 4 huse sommerhuse

Underholdning

08/07/2024

Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Den jyske vestkyst bliver overhalet med flere længder, når det gælder andelen af sommerhuse set i forhold til mængden af beboelseshuse på egen grund

Selv om den 500 km lange kyst ud til Vesterhavet er gavmildt bebygget med sommerhuse, er det ikke i denne del af landet, at sommerhusene udgør den største andel af beboelseshuse.

Det er nemlig i Vest- og Sydsjælland, hvor andelen er oppe på knap 27 procent.

I Vestjylland er andelen på 14 procent, hvis man måler antallet af sommerhuse i forhold til beboelseshuse på egen grund, og i Nordsjælland er andelen på 26 procent, dvs. mere end hvert fjerde hus.

Ser man på hele Sjælland under ét, er andelen af sommerhuse på omkring 20 procent, dvs. hvert femte hus.

Det er Danmarks Statistik, der har været en tur i databaserne, og i forbindelse med udregningen forklarer de, at huse på egen grund her forstås primært som parcelhuse samt et mindre antal stuehuse til landbrug og sammenbyggede enfamiliehuse.

Disse tre typer er der i alt ca. 1.245.685 af i Danmark, hvoraf parcelhusene udgør 1.137.091.

Opgørelserne i denne artikel medregner ikke etagebyggeri, hvor der er flere boliger pr. ejendom.

Tre ud af fire huse på Fanø er et sommerhus

Zoomer man ind på kommuneniveau ift. placeringen af landets omkring 220.000 sommerhuse, overhaler en enkelt vestjysk kommune dog Sjælland indenom:

Fanø Kommune har en andel på hele 74 procent sommerhuse målt i forhold til det samlede antal huse.

Herefter følger tre sjællandske: Odsherred på Vestsjælland med 70 procent og Gribskov og Halsnæs i Nordsjælland med hhv. 56 og 51 procent.

Odsherred er den kommune i landet med flest sommerhuse: Omkring 24.000. Det er langt flere end i nogen anden kommune.

Gribskov Kommune har med knap 15.000 sommerhuse landets næsthøjeste antal.

Kun to andre kommuner har mere end 10.000 sommerhuse: Ringkøbing-Skjern og Syddjurs har begge omkring 10.400.

Top-10 kommuner med flest sommerhuse, 2024

(Antal afrundet til nærmeste 100)

 • Odsherred:  24.200

 • Gribskov:  14.800

 • Ringkøbing-Skjern:  10.500

 • Syddjurs:  10.400

 • Jammerbugt:  8.800

 • Halsnæs:  8.700

 • Kalundborg:  8.500

 • Varde:  8.500

 • Guldborgsund:  7.700

 • Frederikssund:  6.200

Kilde: www.statistikbanken.dk/BYGB70

Hvert tredje sommerhus er bygget før 1970

To tredjedele af landets sommerhuse er bygget efter 1970 (67 procent).

Leder man efter et sommerhus med nostalgisk stemning fra før 1970, er der særligt mange at vælge imellem i Greve, Rebild og Fredensborg Kommuner, hvor mindst 75 procent af sommerhusene er bygget før 1970.

Top-10 kommuner med størst andel sommerhuse fra før 1970 (procent), 2024

(Procent af alle sommerhuse i kommunen, 2024. Listen omfatter udelukkende kommuner med flere end 50 sommerhuse).

 • Greve:  83,2

 • Rebild:  78,8

 • Fredensborg:  75,0

 • Ærø:  71,4

 • Tårnby:  70,9

 • Køge:  63,0

 • Ringsted:  61,6

 • Roskilde:  55,6

 • Rudersdal:  55,4

 • Nyborg:  54,6

Kilde: www.statistikbanken.dk/BYGB50

Historisk gamle sommerhuse skal man lede længe efter. Sommerhuse med mere end 100 år på bagen udgør kun 2,5 pct. af den samlede bestand af sommerhuse. Flest sommerhuse, som er mere end 100 år gamle, finder man på Bornholm – her ligger 636 af slagsen. Gribskov Kommune er nummer to med 482 sommerhuse bygget før 1924.
Den største andel sommerhuse i den aldersklasse, finder man på Ærø, hvor hvert andet sommerhus er mere end 100 år gammelt.

Top-10 andel sommerhuse bygget før 1924 (procent)

(Procent af alle sommerhuse i kommunen, 2024. Listen omfatter udelukkende kommuner med flere end 50 sommerhuse).

 • Ærø: 52,4

 • Brøndby:  50,0

 • Fredericia:  20,3

 • Horsens:  19,1

 • Fredensborg:  15,4

 • Bornholm:  14,9

 • Ringsted:  14,0

 • Sorø:  13,7

 • Morsø:  12,4

 • Køge:  12,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/BYGB50

Stråtækt sommerhusidyl

Sommerhus med stråtag er en sjældenhed: 9.128 sommerhuse i hele landet har stråtag, svarende til kun 4 procent af alle sommerhuse.

e stråtækte sommerhuse fordeler sig ujævnt rundt omkring i landet; de landsdele med flest stråtækte sommerhuse er Vestjylland, hvor 11 procent af alle sommerhuse har stråtag, og Sydjylland, hvor andelen er 10 procent.

Ser man på enkeltkommuner, topper Holstebro Kommune, hvor 30 procent af sommerhusene har stråtag. Det samme gælder 20 procent af sommerhusene på Fanø.
De tre kommuner med det største antal sommerhuse med stråtag er Varde (1.373), Ringkøbing-Skjern (1.347) og Holstebro (841).

I alt har ca. 53.000 bygninger i Danmarks stråtag. Heraf udgør sommerhuse med stråtag 17 procent.

Næsten hvert andet stråtækte beboelseshus i Vestjylland er et sommerhus, efterfulgt af Nordsjælland med 35 procent.

Læs artiklen på dst.dk: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/bagtal/2024/2024-07-08-sommerhusandel-stoerst-paa-sjaelland

Fakta

Da der sammenlignes med antallet af bygninger, er der til denne artikel alene udvalgt enfamiliehuse (dvs. parcelhuse, stuehuse til landbrugsejendomme og sammenbyggede enfamiliehuse).

Der er derfor valgt at se bort fra etagebygninger hvor der er flere boliger per bygning. (Se alle kategorier af bygninger her: www.statistikbanken.dk/BYGB70

Læs mere: Sommerhuse i Danmark (Analyse, Danmarks Statistik, 2018) https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/Analyser/31466-sommerhuse-i-danmark