Forskere: Krigen i Ukraine forværrer danskernes psykiske lidelser

Ukraine-krisen

05/07/2022

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Et nyt dansk studie peger på en kobling mellem krigen i Ukraine og klinisk forværring blandt danskere med psykisk sygdom

Et nyt dansk studie har undersøgt, om patienter med psykisk sygdom oplever en forværring af symptomer i forbindelse med den russiske invasion af Ukraine - og det er der noget der tyder på.

Det skriver Videnskab.dk

Angst, PTSD og vrangforestillinger forværret

Studiet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital – Psykiatrien.

Forskerne har analyseret 567.647 psykiatriske journalnoter fra hospitaler i Region Midtjylland. De har kigget på perioden 1. januar til 8. marts 2022.

Her har du kunne identificere, de journaler, der indeholdt ordet "Ukraine". De fandt det ord i 502 notater fra 369 patientjournaler.

Forskerne valgte 100 tilfældige notater til at undersøge nærmere. De 62 af dem beskrev patienter, der havde oplevet en forværring i deres psykiske lidelse, som synes at kunne kobles til krigen i Ukraine.

"Resultaterne fra undersøgelsen bekræftede desværre vores hypotese, idet vi så en klar stigning i antallet af journalnotater, der omtalte ‘Ukraine’, umiddelbart efter invasionen," siger Søren Dinesen Østergaard, professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og Afdeling for Depression og Angst i Psykiatrien, der sammen med to kolleger står bag studiet.

Søren Dinesen Østergaard synes dog ikke at tallene af det vigtigste. Han peger på tendensen der ligger i forværringen af symptomer lige efter invasionen som mere interessant.

Her var det især psykiske lidelser som angst, stress, PTSD og vrangforestillinger/Hallucinationer relateret til krigen der blev forværret.

Lignende resultater fra terrorangreb

Det er ikke første gang at Søren Dinesen Østergaard har været involveret i forskningsprojekter, der undersøger noget lignende. Han har før været med i en undersøgelse, der undersøgte effekten af udenlandske terrorangreb på den danske befolknings psykiske velvære. Og resultaterne fra det studie stemmer overens med dem fra det nye.

I den anden undersøgelse kunne forskerne se, at der var en stigning i antallet af henvendelser til de psykiatriske hospitaler i Danmark umiddelbart efter 9/11 i USA og Breiviks angreb i Oslo.

"Jeg tror, at det er samme mekanismer, der er på spil i den nuværende situation. Det virker således til, at krig og terrorisme har negative psykiske konsekvenser langt ud over grænserne for de lande, der er direkte ramt. Det vil mange danskere sikkert kunne nikke genkendende til. Det er næsten umuligt ikke at være påvirket af de billeder, vi ser fra Ukraine for tiden," siger Søren Dinesen Østergaard

Du kan læse hele studiet her