Nyt forsøg: Kom direkte til fysioterapeut uden lægehenvisning

Sundhed

07/09/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Danske Regioner vil afprøve fysioterapi uden lægehenvisning i en række kommuner i alle fem regioner.

Danskere med ondt i muskler og led kan i en række kommuner fremover bestille tid til fysioterapi uden først at skulle til deres egen læge. Danske Regioner vil teste et nyt projekt, der skal udbrede fysioterapi uden lægehenvisning til hele landet.

Christoffer Buster Reinhardt, formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen, glæder sig på patienternes vegne:

”Vi skal sikre så få hindringer som muligt i forhold til at få den rette behandling på det rette tidspunkt. Og her kan fri adgang til fysioterapi et godt sted at starte. Derfor er jeg også glad for, at vi som samlet bestyrelse i Danske Regioner har besluttet at udvide projektet ’Fri adgang til fysioterapi’, så vi får det testet af i alle regioner, så endnu flere danskere kan få glæde og gavn af det.”

Effekten skal undersøges

Inspirationen til projektet kommer fra Region Hovedstaden, der har kørt et forsøg med direkte adgang til fysioterapi fra 2020 til 2021 i to udvalgte kommuner. 

Nu udbreder Danske Regioner projektet til en række kommuner i hele landet, og samtidig bliver der sat gang i en grundig evaluering for at få dokumenteret effekten for både patienter og sundhedsvæsen.

Det skal fx undersøges, hvilke borgere der især vil gøre brug af tilbuddet om fri adgang til fysioterapi for at sikre den sociale lighed i sundhedsvæsenet. 

Desuden vil man se på, hvordan afskaffelsen af henvisningskravet vil påvirke de regionale udgifter, og endelig vil man se på, om fri adgang vil medføre færre kontakter til det øvrige sundhedsvæsen – både i almen praksis og på det mere specialiserede område.

Regionerne går sammen om en ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at få en dispensation til at afvige fra sundhedslovens bestemmelser om henvisning fra praktiserende læge.