Disse symptomer skal du holde øje med: Udiagnosticerede lidelser er en skjult krise i Danmark

Sundhed

29/04/2024

Foto: Bonzer
Foto: Bonzer

Skrevet af J. Bøgen

Disse udiagnosticerede tilstande spænder fra milde til moderate former for stress, angst, depression, OCD, ADHD og spiseforstyrrelser.

Foreningen Bedre Psykiatri estimerer, at 580.000 danskere kæmper med en psykisk lidelse. Samtidig er der et betydeligt antal danskere, som bærer rundt på en mental lidelse uden at være klar over det.

Og det kan være et stort problem både for den enkelte person med lidelsen, for vedkommendes relationer med familier og venner, men også for vores samfund som helhed, mener Flemming Bust, psykoterapeut hos angst.dk

“Udiagnosticerede mentale lidelser kaster lange skygger over både enkeltpersoners velbefindende og samfundets sundhed. Hvad der starter som skjulte eller undertrykte symptomer, kan udvikle sig til panikangstanfald og dyb depression, hvilket ikke kun underminerer den enkeltes livskvalitet, men også fører til tabt produktivitet, øgede sundhedsudgifter og tungere byrder for familier”, siger Flemming Bust.

Misforståelse og manglende accept

En af de primære årsager til, at mentale lidelser forbliver udiagnosticerede, er den indgroede misforståelse og selvaccept af disse tilstande som en normal del af hverdagen.

"Mange mennesker har levet med deres symptomer så længe, at de fejlagtigt accepterer dem som en standard for deres daglige oplevelser," forklarer Flemming Bust og fortsætter:

“Stigmatisering får mennesker til at skamme sig og føle sig forkerte, og stigmaet omkring mentale lidelser fortsætter således med at være en betydelig barriere, hvilket også kan være med til at forhindre, at den nødvendige hjælp bliver opsøgt. Det skaber altså en ond cirkel, hvor lidelserne forbliver skjulte og ubehandlede, hvilket kun er med til at gøre situationen værre.”

Lyt til disse signaler og reagér hurtigt

Jo hurtigere man bliver klar over, at man måske har en udiagnosticeret mental lidelse, jo bedre er det for både for den enkelte og deres omgivelser. Tidlig opdagelse og intervention kan således forhindre udviklingen af alvorlige symptomer og komplikationer.

“At lytte til hvad din krop forsøger at fortælle dig kan være nøglen til tidlig opdagelse og behandling. Det er ofte disse tidlige signaler, der, hvis de anerkendes og adresseres, kan forhindre langt mere alvorlige sundhedsmæssige udfordringer", siger Flemming Bust.

Derfor er det vigtigt at være opmærksom på tegn som:

  • Vedvarende nedtrykthed

  • Angst som bl.a. kan føles som at være bange uden at vide hvorfor

  • Koncentrationsbesvær

  • Søvnforstyrrelser

  • Appetitændringer

  • Social isolation

  • Tvangshandlinger

  • Pludselige ændringer i personlighed/adfærd

Disse symptomer kan ofte blive overset eller fejlfortolket som mindre alvorlige problemer, men det er essentielt at tage dem alvorligt og overveje professionel vurdering.

Vær opmærksom på dig selv og dine nærmeste

Fordi mental sundhed ofte er en usynlig byrde, er det ifølge Flemming Bust vigtigt, at vi alle bliver bedre til at give opmærksomhed og vise omsorg til os selv og overfor de mennesker, vi holder af.

"Ved at spørge ind til, hvordan folk har det, og lytte aktivt, kan vi skabe et rum, hvor det er sikkert at udtrykke og dele bekymringer om mental sundhed. Den slags åbenhed kan være altafgørende for tidligt at opdage problemer, før de vokser sig større", understreger han.