Aldrig målt højere i Danmark: Skidt nyt for 1 million danskere

Sundhed

17/06/2024

Foto: Astma-Allergi Danmark
Foto: Astma-Allergi Danmark

Skrevet af J. Bøgen

Tallene underbygger en kedelig tendens, hvor sæsonerne bliver længere og mere intense.

Meget regn efterfulgt af tørvejr i begyndelsen af weekenden gav optimale betingelser for, at græs i hele landet sendte rekordhøje mængder af pollen i luften.

I lørdags registrerede Astma-Allergi Danmark et pollental på 429, hvilket slår den tidligere rekord på 411 i 2022.

Det meste pollen var i luften fredag eftermiddag og aften, inden et stort regnvejr ramte det meste af landet i løbet af lørdagen.

”Vi har aldrig målt så høje tal i de 40 år, vi har talt pollen i Danmark. Det har været en usædvanlig og tidlig sæson for både birkepollen og græspollen, og det våde, varme forår og den sporadiske sommersol har nu skabt en pollenbombe, som rigtigt mange danskere lider under”, siger leder af Astma-Allergi Danmarks Pollentælling, Sidsel Damsbo Andersen.

En længere og mere intens sæson

En sammenligning af pollensæsonerne i perioden 1981-2009 og perioden 2011-2020 lavet af Astma-Allergi Danmark viser, at mængden af græspollen er steget med 19 procent sammenlignet med for 40 år siden. Sæsonen er gennemsnitligt også blevet 18 dage længere.

Og i år startede sæsonen hele 16 dage tidligere end gennemsnittet.

Ifølge Astma-Allergi Danmark skyldes udviklingen flere faktorer som klimaforandringer og øgede mængder CO2 i luften.

Klimaforandringerne medfører blandt andet ændringer i temperaturen, nedbør og vindforholdene. Det giver træer og buske nye vækstmuligheder og også ændring i pollenmængden.

Udledningen af pollen påvirkes også af beplantningen i landets kommuner og boligområder, hvor man mange steder undlader at mindske græsarealer eller håndtere anden allergifremkaldende beplantning som f.eks. birketræer.

Vi har flere 100 forskellige arter af græs i Danmark, og de blomstrer ikke samtidig. Derfor er græssæsonen lang og strækker sig fra slut-forår og hen over hele sommeren og nogle år helt ind i efteråret.

Din høfeber kan også være astma

Har du symptomer på pollenallergi, også kaldet for høfeber, er det vigtigt, at du sørger for at få den korrekte udredning for de symptomer, du oplever, så du kan blive behandlet effektivt.

Symptomerne er typisk løbende næse, træthed og røde øjne. Men har du også hoste og vejrtrækningsbesvær, er der en vis sandsynlighed for, at du samtidig med høfeberen også er plaget af ubehandlet astma.

Cirka 30 procent af alle med høfeber har astma, og hele 70 procent af alle med astma har også høfeber, og de to sygdomme er altså tæt forbundet. Nogle læger mener endda, at ligheden mellem de to er så stor, at de er udtryk for den samme underliggende sygdom. Men behandlingen er ikke nødvendigvis den samme.

Derfor er det vigtigt, at du holder øje med symptomer som hoste og vejrtrækningsbesvær, som kan indikere, at du har astma.

Læs mere her: Høfeber eller astma – få styr på symptomerne