En afgift, vi alle betaler: Nu vil man fritage kongen og dronningen

Royalt

10/03/2024

Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©
Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©

Skrevet af J. Bøgen

Synes du, de skal slippe?

I regeringens lovprogram for marts annonceres det, at der planlægges en ændring i boafgiftsloven, som vil blive præsenteret i form af et lovforslag i april.

Denne ændring har til formål at undtage kong Frederik og dronning Mary fra at skulle betale arveafgift på de slotte og værdier, de eventuelt arver efter dronning Margrethe.

Det skriver Ekstra Bladet.

Specifikt rettet mod Kongehuset

Skatteministeriet oplyser, at lovforslaget specifikt sigter mod at fritage en regent og dennes ægtefælle for arveafgift i forbindelse med arv eller overtagelse af værdier fra deres forgænger, hvilket i dette tilfælde vedrører kong Frederik, dronning Mary og dronning Margrethe.

“Baggrunden er, at når der sker et tronskifte, overgår en række historiske genstande og aktiver med stor betydning for den fælles kulturarv til det nye kongepar,” lyder det, hvorefter der fortsættes:

“Det kan for eksempel være bygninger eller køretøjer, som i mange tilfælde anses som en væsentlig forudsætninger for at varetage opgaven som regent og kongepar og afgørende for videreførelsen af Kongehuset og den fælles kulturarv, hedder det i en begrundelse for lovforslaget.”

Ikke småpenge

Ifølge borger.dk hedder arveafgift i dag boafgift. Det er en afgift til staten, som boet skal betale af arven.

Afgiften afhænger af, hvor meget afdøde har efterladt sig og til hvem:

  • Boet skal ikke betale boafgift af arven til ægtefæller og registrerede partnere.

  • Boet skal betale 15 procent boafgift af den del af arven, der er større end 333.100 kr. i 2024 (321.700 kr. i 2023), som den nærmeste familie arver.

  • Boet skal af arv til alle andre yderligere betale 25 procent i afgift. 15-procentsafgiften fratrækkes arvebeløbet, før de 25 procent beregnes.