Ny lov vedtaget: Snart kan alle over 60 år vælge det til eller fra

Politik

13/12/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det skal sikre den enkelte skal sikres en højere grad af selvbestemmelse.

Det skal være nemmere at få en værdig afslutning på livet, og den enkelte skal sikres en højere grad af selvbestemmelse.

Det er formålet med det lovforslag (L 47), der blev vedtaget i Folketinget i går, tirsdag, og som er en opfølgning på den politiske aftale Det gode ældreliv fra december 2020, der siden er blevet justeret i 2022. 

Fremover bliver det muligt for habile borgere over 60 år på forhånd at fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop. Indførelsen af en ret til at fravælge genoplivningsforsøg ved hjertestop har været efterlyst af flere aktører på området, herunder Ældre Sagen, Lægeforeningen og Etisk Råd.

Ordningen vil supplere de eksisterende muligheder for fravalg af behandling, f.eks. muligheden for at oprette et behandlingstestamente, hvor borgeren på forhånd kan fravælge livsforlængende behandling i visse situationer, og lægens mulighed for at beslutte, at livsforlængende behandling ikke skal påbegyndes eller fortsættes.

Ret til at vælge

Indenrigs og sundhedsminister Sophie Løhde (V) siger i en pressemeddelelse:

”Mange, der er kommet op i årene, frygter at vågne op efter et hjertestop uden at være sig selv, og de ønsker at kunne frasige sig at blive forsøgt genoplivet. Jeg har den holdning, at vi skal respektere den enkeltes valg. Og derfor er jeg glad for, at et enigt Folketing i dag klart har tilkendegivet, at habile borgere over 60 år skal have frihed til selv at bestemme, om de vil genoplives, hvis de får hjertestop. Dermed kan flere få den afslutning på livet, som de ønsker.”

Som led i registreringsprocessen vil borgeren blive grundigt oplyst om både genoplivning ved hjertestop, og hvad et registreret fravalg af genoplivningsforsøg ved hjertestop i praksis vil betyde.

Derudover vil borgeren blive ledt igennem overvejelser om at tale med en læge, en sundhedsperson eller en anden, som borgeren har en tæt relation til. Det skal give borgeren mulighed for at reflektere over sin beslutning – både selv og i dialog med andre. Samtidig vil en registrering først træde i kraft efter syv dage. Hvis borgeren fortryder sit fravalg, kan registreringen trækkes tilbage.

”Man skal tænke sig godt om, før man fravælger genoplivningsforsøg ved hjertestop, og man skal træffe beslutningen på et oplyst grundlag. Derfor vil man blive tilskyndet til at reflektere grundigt over sit valg, og der er også afsat penge til en oplysningskampagne, som vil blive sat i gang i forbindelse med, at den nye ordning indføres," lyder det videre fra ministeren.

Træder først i kraft om et år

Som opfølgning på lovforslaget oprettes et centralt register, hvor fravalget kan registreres, og der etableres en digital løsning, som understøtter, at fravalget bliver synligt for sundhedspersonalet i deres it-systemer.

Derfor forventes rettigheden at kunne træde i kraft i slutningen af 2024, når udviklingen og implementeretingen af den digitale løsning er på plads.

Det vil også være muligt at registrere sit fravalg med en papirblanket for de borgere, der ikke er digitale.

Selvom rettigheden skal respekteres af sundhedspersoner, der sikres nem adgang til oplysningen om et fravalg, så er den ikke relevant for civile og eksempelvis hjerteløbere, som stadigvæk altid skal påbegynde den livsvigtige genoplivningsindsats ved hjertestop.