Kan afgøre, hvad du får udbetalt i pension: Derfor skal du tjekke din forskudsopgørelse, selvom du er pensioneret

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

I år er det ekstra vigtigt, at du tjekker din forskudsopgørelse, så du sikrer dig, at du betaler korrekt skat i 2024.

Forskudsopgørelsen for 2024 er klar på skat.dk, og du gør klogt i at få taget et kig på den - også selvom, du har forladt arbejdsmarkedet.

For en af de ting, man typisk går ind og retter i, er indkomst, hvis man for eksempel har fået nyt job eller får en ny løn eller skal have befordringsfradrag.

Men du bør også tage dig tid til at give forskudsopgørelsen en gennemgang, selvom du ikke har en lønindkomst, der skal redigeres - og det er særligt vigtigt at tjekke den i år.

Din pension for 2024 bliver nemlig beregnet på baggrund af din forskudsopgørelse. Derfor er det vigtigt, at din forskudsopgørelse altid er opdateret med dine seneste indkomster og ændringer i økonomi.

Nye regler for boligskat

Fra nytår bliver træder de nye boligskatteregler i kraft, så du allerede nu kan se din boligskat (både ejendomsværdiskat og grundskyld) på forskuds- og årsopgørelsen.

Førhen har det været sådan, at man skulle betale grundskyld til kommunen to gange om året, men det bliver altså nu ændret.

Boligskatten trækkes automatisk fra din folkepension, anden ydelse eller løn, og derfor er det ekstra vigtigt, du får tjekket, om boligskatten står registreret rigtigt.

Særligt set i lyset af, hvor mange problemer det nye ejendomsvurderingssystem har vist sig at have ...

Hvis din boligskat stiger

Din boligskat for 2024 bliver udregnet på baggrund af din foreløbige ejendomsvurdering fra 2022.

Som udgangspunkt vil fire ud af fem opleve, at de skal betale mindre i skat, men hvis du er en af dem, der skal betale mere, har du faktisk muligheden for at indefryse sin boligskattestigning.

Det kan du gøre ved at tage et statsligt lån i din ejendom. Det skal fungere som en ekstra sikkerhed for dem, der gerne vil holde deres boligskat i ro, indtil der er kommet bedre styr på økonomien,

Pensionister kan som hidtil låne til deres grundskyld. Ordningen overgår fra 1. januar til skatteforvaltningen. Men vilkårene er i hovedtræk de samme som hidtil.

Læs mere om pensionistlån HER.

Kilde: Faglige Seniorer