Har du styr på alle økonomiske detaljer? Her er tjeklisten til dig, der er pensionist

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Det kan være en jungle at finde rundt i reglerne som pensionist

Lige meget om du lige er gået på pension eller har været det længe, kan det være svært at skabe et overblik over, hvad det betyder for din økonomi, og hvilke muligheder du har.

For at gøre det lidt nemmere kommer her en tjekliste med ting, du bør sikre dig, at du har styr på.

Du kan læse mere om reglerne og finde flere tjeklister på pension for alle.

Forskudsopgørelsen – får du, hvad du har ret til?

For at undgå at skulle betale (eller have pension tilbage), når din pension bliver gjort op, er det vigtigt, at du tjekker oplysningerne i din forskudsopgørelse.

Hvis tallene ikke stemmer skal du rette i din forskudsopgørelse. Det kan nemlig påvirke din økonomi fremadrettet.

Et eksempel er ældrechecken, der beregnes ud fra tallene i din forskudsopgørelse. Det er altså vigtigt, at tallene er korrekte i begyndelsen af januar, fordi ældrechecken bliver udbetalt en gang om året for de fleste i slutningen af januar.

Efterreguleringen – fik du den rette pension sidste år?

Ligesom alle andre indtægter opgøres din pension en gang om året. Du kan se din årsopgørelse fra SKAT. På dette tidspunkt beregner Udbetaling Danmark, om du har fået det i pension året før, som du har haft ret til.

Du vil få et brev med din opgørelse fra Udbetaling Danmark i maj/juni.

Det er dog ikke alle der høre noget så tidligt. Er du blandt dem, som ikke har modtager brevet i løbet af maj/juni, kan det være, fordi din selvangivelse for det foregående år endnu ikke er afsluttet.

Du vil, ligesom selvstændige og andre med en såkaldt udvidet selvangivelse, først få din opgørelse fra Udbetaling Danmark senere på året.

Indkomsterne – hvilke skal du selv oplyse?

Udbetaling Danmark får hver måned oplysninger fra SKAT om dine personlige indkomster som fx løn, pensionsudbetalinger og sociale ydelser. Det kører altså helt automatisk.

Udbetaling Danmark får dog ikke besked om dine indkomster ved selvstændig virksomhed eller indkomster, du ikke betaler skat af i Danmark. Dem skal du altså selv oplyse om.

Det er en god idé at danne sig et overblik over de særlige regler, der gælder for pensionister, der har indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed eller har indkomster, der ikke beskattes her i landet.

Det kan du gøre her på Borger.dk

Skattefrit arbejde - skal det indberettes?

Som folkepensionist har du mulighed for at arbejde uden at skulle betale skat, hvis det arbejde, du udfører er småopgaver for privatpersoner. Det kan for eksempel være indkøb, rengøring, madlavning, børnepasning.

Du har ikke pligt til at oplyse indkomsten til Skattestyrelsen, og beløbet vil dermed ikke indgå i beregningen af din pension.

Hvis dem, du arbejder for, får håndværkerfradrag, er der dog andre regler. Hvis de indberetter din indtægt til Skattestyrelsen og får fradrag for beløbet efter reglerne om servicefradrag, så er beløbet ikke skattefrit for dig, og så skal du betale skat af indtægten.

Ejendomsskatten – skal den indefryses?

Har du en ejerbolig, har du mulighed for at indefryse din ejendomsskat som et lån hos din kommune.

Lånet omfatter kun grundskylden. Du skal fortsat betale for øvrige ydelser, fx renovation og rottebekæmpelse.

Du kan få mere at vide på Borgerservice i din kommune eller på kommunens hjemmeside.

Økonomisk støtte – hvilke muligheder har du?

Som pensionist har du mulighed for at søge om forskellige økonomiske tillæg og ydelser, der kan dække nogle af dine udgifter, fx til husleje, varme, tandpleje og medicin.

Måske kan du også få ældrecheck. Det afhænger af din økonomiske situation og din eventuelle ægtefælle/samlevers indkomst.

Ældrechecken skal du ikke søge om. Den vil blive udbetalt automatisk, hvis du er berettiget til den.

Du kan læse mere om hvilke tillæg du er berettiget til her på Borger.dk

Pensionerne – bliver de udbetalt i rigtig rækkefølge?

Folkepension og ATP Livslang Pension får du som pensionist resten af livet.

Mange har derudover sparet op på en arbejdsmarkedspension via deres job. Nogle har endvidere også haft økonomisk mulighed for at spare op på en individuel pensionsordning.

Har du flere opsparinger, er det relevant at overveje i hvilken rækkefølge, de skal udbetales.

Hvis du ikke allerede har lagt en plan for en udbetalingsrækkefølge, anbefaler vi, at du spørger dit pengeinstitut, pensionsselskab eller en uafhængig rådgiver til råds.