Du går måske glip af flere tusinde kroner - SKAT sender advarsel, der gælder 40.000 danskere

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Nok en meget god idé at få tjekket op på ...

Skattestyrelsen har netop opgjort borgernes indbetalinger til ratepension for 2022.

Tallene viser, at godt 39.600 borgere på nuværende tidspunkt har indbetalt knap 359 mio. kr. mere, end de kan få fradrag for i ratepension.

Det svarer i gennemsnit til, at hver af de berørte borgere enten selv eller via arbejdsgiver har fået indbetalt godt 9.000 kr. mere, end der gives fradrag for.

Derved risikerer borgerne at blive beskattet to gange af pengene – både i indbetalingsåret og igen i udbetalingsåret - hvis borgerne ikke er opmærksomme og sørger for at flytte eller få udbetalt den overskydende betaling.

"Jeg tror ikke, nogen er interesserede i at betale mere i skat end højest nødvendigt. Men det er der op mod 40.000 borgere, der risikerer i 2023, som tallene typisk ser ud," siger underdirektør i Skattestyrelsen, Michael Medom Hansen og fortsætter:

"Derfor gør vi opmærksom på det nu, så borgerne kan få taget hånd om det allerede inden årsskiftet og forhåbentligt undgå en dobbeltbeskatning af den overskydende indbetaling for 2023."

Brev på vej

Borgere, der ikke får rettet deres betalinger inden årsskiftet, vil modtage en påmindelse, på første side af deres årsopgørelse, når den åbner til marts 2024. Skattestyrelsen har gennem flere år målrettet oplyst om ratepensionsbetalinger over beløbsgrænsen på årsopgørelsen.

De berørte borgere vil som noget nyt desuden modtage et brev i forbindelse med årsopgørelsen, der gør opmærksom på problemet og vejleder om, hvordan man kan forholde sig.

For indkomståret 2022 har ca. 4.200 borgere allerede fået korrigeret et samlet overskydende beløb på 85,8 mio. kr. Heraf har ca. 2.900 borgere fået overført 60,5 mio. kr. fra rate-pension til livsvarige ordninger, og ca. 1.300 borgere har fået udbetalt 25,3 mio. kr.

I 2022 var loftet 59.200 kr., uanset om indbetalingerne er sket gennem en arbejdsgiveradministreret eller privat pensionsordning. For indkomståret 2023 er beløbsgrænsen 60.900kr.

Læg en plan for pengene og undgå dobbeltbeskatning

Kendetegnet for de borgere, der har betalt, eller har fået indbetalt mere end beløbsgrænsen på deres ratepension, er, at de typisk har skiftet job i løbet af året, har flere arbejdsgivere og pensionsopsparinger, eller har valgt at lave en ekstra indbetaling på en privattegnet ordning.

Samtidig er borgerne typisk ikke opmærksomme på, at de risikerer en dobbeltbeskatning.

"Pension er et emne, der typisk ikke fylder så meget i hverdagen. Men genkender man sig selv her, kan man med fordel give sin ratepension et tjek og sammen med sin bank eller pensionskasse lægge en plan for pengene, så man undgår en dobbeltbeskatning. Her er det op til den enkelte, om pengene bedst flyttes eller udbetales," siger Michael Medom Hansen, der også har været i dialog med pensionsbranchen for at forstærke branchens fokus på området, så borgerne får den bedste mulige hjælp.

Borgere, der sparer op til pension via en livrente, skal være opmærksomme på, at der er fuldt fradrag for indbetalingerne, så længe de kommer fra en arbejdsgiver. For private indbetalinger er der som hovedregel et loft på 56.100 kr. i 2023.

Læs Skattestyrelsens vejledning om fradrag for ratepension og livrente, samt hvad man særligt skal være opmærksom på i den forbindelse på skat.dk/pensionsfradrag.

Tringuide til at undgå dobbeltbeskatning af din pension

Går du glip af fradrag?

Hvis du eller din arbejdsgiver har betalt mere ind på din ratepension, end du kan få fradrag for i et kalenderår, er du sandsynligvis gået glip af et fradrag. Du kommer til at betale skat af pengene igen, når de bliver udbetalt – medmindre du selv gør noget.

1. Tjek om du går glip af fradrag: Log på skat.dk/TastSelv

Abn din årsopgørelse(r). Er der et afsnit, der starter med ”Vær opmærksom på” vil der her stå, om du eller din arbejdsgiver har betalt for meget ind til en ratepension.

2. Er der betalt for meget ind, kan du typisk vælge, om du ønsker at:

a. Få det overskydende beløb udbetalt

b. Opnå fradrag ved at få det overskydende beløb overført til en fradragsberettiget livrente. Vær opmærksom på, at fristen for at ændre i årsopgørelsen er den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb.

3. Kontakt dit pensions- eller pengeinstitut for at høre hvad dine muligheder er.