Tusindvis af kroner at hente som pensionist: Få overblikket over dine tilskud her

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Er du pensionist i Danmark? Så læs med her og se om du er berettiget til flere penge.

Hvis du er folkepensionist i Danmark er der en række offentlige tilskud og personlige tillæg som du er berettiget til at få.

Det kan løbe op i flere tusinde kroner, som man kan risikere at gå glip af, hvis man ikke kender til tillæggene.

Derfor har vi samlet alt, hvad du skal vide i denne artikel.

Det vigtigste først

Først og fremmest hænger flere af de mulige tilskud sammen med din indkomst og formue. Det kommer altså an på, hvor mange penge du har, om du kan få tilskuddet.

Hvis du har indkomst udover folkepensionen omregnes den til en personlig tillægsprocent, som sammen med din formue påvirker dine tilskud.

Tilskud som ældrecheck og helbredstillæg har en formuegrænse. Det betyder at hvis du overstiger grænsen kan du ikke få tilskuddet. Formuegrænsen fastsættes fra år til år. I 2023 er den 95.800 kroner. Der er dog også tillæg, som ikke har nogen formuegrænse.

Hvis du har spørgsmål kan du altid kontakte Ældre Sagens Rådgivning hvis du har spørgsmål.

Mulige tillæg

Boligydelse

Du kan søge tilskud til din bolig uanset om du ejer eller lejer. Din boligydelse bliver udbetalt som et tilskud, hvis du bor til leje, og som et lån hvis du bor i en ejer- eller andelsbolig. Din boligydelse afhænger bl.a. af din indkomst, formue, huslejens og boligens størrelse.

Du kan søge boligydelse her

Helbredstillæg

Du kan søge helbredstillæg til mange ting herunder briller, medicin, tandlæge og behandlinger, som sygesikringen giver tilskud til. Din indkomst og din formue har betydning for, om og hvor meget du kan få i tillæg. 

Der findes to typer helbredstillæg:
1. Et helbredstillæg til løbende helbredsrelaterede ydelser, hvor det offentlige i forvejen yder tilskud:

 • medicin

 • tandbehandling

 • fodpleje v. sukkersyge, nedgroede tånegle, arvæv efter strålebehandling og svær leddegigt. Kræver lægehenvisning

 • fysioterapi

 • kiropraktik

 • psykologhjælp

 • høreapparatbehandling v. privat leverandør.

2. Et udvidet helbredstillæg til helbredsrelaterede enkeltydelser uden tilskud fra det offentlige:

 • tandproteser (helprotese, delprotese)

 • briller

 • almindelig fodpleje.

Det udvidede helbredstillæg kræver ikke lægehenvisning men skal søges, inden "varen" købes eller bestilles.

Personligt tillæg

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

Du kan søge det personlige tillæg her

Varmetillæg

Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller tilkendt førtidspension før 2003, uanset om du er lejer eller ejer.

Vær opmærksom på, at der kun er én i husstanden, der kan få varmetillæg. 

For at få varmetillæg skal du derudover have:

 • varmeudgifter over 5.600 kr. (2023) om året som enlig og 8.400 kr. (2023) om året som samlevende

 • have en tillægsprocent over 0 (enten i den løbende udbetaling eller ved den årlige omregning af din pension)

Når du søger varmetillæg, skal du vedhæfte varmeregnskaberne for din bolig for de seneste tre år. Varmeregnskaberne - også kaldet varmeopgørelserne - får du fra din varmeudbyder.

Hvis du ikke har varmeregnskaberne for de seneste tre år, fx fordi du har boet i boligen i kortere tid, skal du sende de varmeregnskaber, du har, eller oplyse dit forventede varmeforbrug.

Søg varmetillæg her

Ældrecheck

Din personlige tillægsprocent og likvide formue pr. 1. januar er afgørende for om og hvor meget, du kan få i ældrecheck for det kommende år.

Du kan kun få ældrecheck, hvis du:

 • er folkepensionist og bevilget folkepension senest pr. 1. januar

 • har en personlig tillægsprocent højere end nul

 • har en likvid formue pr. 1. januar, der er mindre end 95.800 kr. (2023)