Skal bevise, de er i live: Hundredevis af danske pensionister rammes af besynderlige regler

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Alene sidste år blev 1600 danskere ramt af det.

Der er ikke noget at sige til, at mange danskere vælger at flytte sydpå, når de kan sige farvel til arbejdsmarkedet.

Men der er mange, der bliver ramt af noget af en overraskelse, når de flytter til bestemte lande.

For nogle år siden blev Grækenland ramt af en skandale uden lige, da det viste sig, at staten i en årrække havde udbetalt pension til mange borgere, der for længst var gået bort.

Ikke overraskende vil de danske myndigheder gerne undgå en lignende sag, og derfor skal danskere, der lever i udlandet, i tide og utide dokumentere, at de faktisk stadig er i live.

Og her kommer så problemer: For mange kender ikke den regel, og når det endelig går op for en, at man har fået stoppet sin folkepension på grund af den regel, kan man godt vinke farvel til de penge, man har mistet.

Det skriver Faglige Seniorer.

1600 gange sidste år

Ifølge tal, som Udbetaling Danmark har opgjort for Faglige Seniorers nyhedsbrev, blev udbetalingen af folkepension eller anden social pension stoppet 1600 gange alene sidste år.

Af disse fik 1400 genoptaget pensionen ved at indsende dokumentation for, at de stadig var i live.

Men de penge, der er gået tabt i perioden, fra udbetalingerne stopper, til de, begynder igen, er altså gået tabt.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen (S) har dog ingen planer om at ændre reglerne. Hun mener nemlig, de er helt rimelige, da det jo trods alt drejer sig om brug af offentlige midler, skriver mediet.

Dataudvekslingssamtaler

Der bor i skrivende stund omkring 56.000 danskere i udlandet, og langt de fleste af disse modtager folkepension (ca. 47.500 ifølge Udbetaling Danmark).

Nogle lande har Udbetaling Danmark imidlertid en dataudvekslingsaftale med. Det betyder kort sagt, at de danske myndigheder automatisk får besked, hvis en udlandsdansker er gået bort.

Men for de op mod 20.000 danskere, der bor i et land uden sådan en aftale, betyder det, at de jævnligt skal dokumentere, at de stadig er i live.

Fra beskeden om, at man skal indsende en leveattest kommer, har man tre måneder til at få den sendt. Hvis man ikke når det, stopper udbetalingen af pension, til man har fået den indsent.

Folketingsmedlem Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti har spurgt beskæftigelsesministeren, om det ikke fremadrettet bør være sådan, at pensionen udbetales for den mellemliggende periode, hvis leveattesten bekræftes senere hen.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen svarer, at myndighederne generelt har pligt til at sikre, at borgere, der modtager sociale ydelser, opfylder betingelserne.

”Det er derfor nødvendigt for de danske myndigheder, som udbetaler sociale ydelser til personer bosat i udlandet, at opretholde en vis kommunikation med personen for at sikre, at ydelsen udbetales retmæssigt,” tilføjer Ane Halsboe-Jørgensen.

Her er der automatisk aftaler om leveattest

Disse lande giver automatisk besked til Udbetaling Danmark, hvis en udlandsdansker, der modtager folkepension eller anden offentlig ydelse, går bort:

  • Australien

  • Island

  • Norge

  • Polen

  • Schweiz

  • Sverige

  • Tyskland

  • Spanien (først her fra 2024)

  • Frankrig (netop sat i gang)

Der er desuden forhandlinger i gang med Holland, ligesom der også er indledt dialog med Storbritannien, men indtil en aftale foreligger, skal man altså her dokumtere, at man er i live.

Borger.dk: Leveattest for pensionister i udlandet – med MitID