Sådan holder du din hjerne og krop ung

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Redaktionen

Der er ingen tvivl om, at det kan betale sig at holde kroppen og hjernen sund og aktiv. Forskere har igennem flere årtier stået i kø for at dokumentere, hvilke gavnlige effekter det kan have på helbredet at holde kroppen i gang på alle tænkelige måder.

Muskler i kroppen skal trænes og holdes ved lige, hvilket også gælder for hjernen. Tilligemed bliver det kun vigtigere, jo ældre vi bliver, slår flere studier fast. Ikke mindst hvis vi vil nyde en tilværelse uden kroniske lidelser og sygdomme.

I en dansk undersøgelse, som blev offentliggjort tilbage i september 2017, dokumenterede en række førende forskere, hvorfor fodbold har en gavnlig effekt på helbredet hos ældre.

Hvis du er en af dem, der har haft den gode vane at hoppe i fodboldtøjet et par gange om ugen, siden du var helt ung, så ser det godt ud for dit helbred. Det danske forskerhold bag den nye fodboldundersøgelse blev især forbløffede over, hvor mærkbar en effekt, der kunne spores på knoglerne hos de ældre, der havde spillet fodbold igennem hele livet. Et resultat som forskerholdet for nyligt udgav i tidsskriftet Journal of Sport and Health Science.

Ældre, der spiller fodbold, har knogler, som kan sammenlignes med 25-åriges.

Det var især de stærke knogler hos ældre fodboldspillere, der kom bag på forskerholdet. Videnskab.dk har talt med en lederen bag undersøgelsen, professor og forskningsleder på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU), Peter Krustrup, der forklarer, at de ældre mænd på omkring 70 år, som de fulgte i undersøgelsen, havde en knoglestyrke, der kunne måle sig med utrænede unge mænd på 25 år.

På de fire grafer er fire forskellige sundhedsfaktorer blevet undersøgt. Henholdsvis unge og ældre mænd, der spiller fodbold, sammenlignes med unge og ældre mænd, der er inaktive - altså unge mænd, der spiller fodbold (FTY), unge mænd er inaktive (UY), ældre mænd, der har spillet fodbold hele livet (FTE), og ældre mænd, der er inaktive (UE). Det er graf D, der er interessant, fordi det her ses, hvordan Sclerostin-niveauet er højt hos de ældre mænd, der har spillet fodbold hele livet. Forskerholdet mener, at mænds aktivitetsniveau kan være nøglen til at forebygge knogleskørhed.
Kilde:
Sciencedirect

Især i undersøgelsen af knoglestyrken lå de 70-årige fodboldspillende forbavsende højt. Faktisk viste det sig, at de habile fodboldspillere på omkring 70 år havde 7,3 procent højere knoglemineralindhold i benene end de unge utrænede mænd havde. Det kan ifølge Peter Krustrup vise sig at være en nøgleindsigt til at forstå, hvordan knogleskørhed kan helbredes i fremtiden.

Hvad er knogleskørhed (osteoporose)

Rigtig mange ældre mennesker lider af knogleskørhed, eller såkaldt osteoporose – en lidelse der fører i til et gennemsnit på 80.000 brækkede knogler om året alene i Danmark. Det er typisk fra 70-års-alderen, at knogleskørheden træder ind og begynder herefter at føre til flere brækkede lemmer.

I undersøgelsen deltog 140 mænd – og de blev inddelt i fire forskellige grupper.

Gruppe 1: Mænd på mellem 65 og 80 år, som har spillet fodbold regelmæssigt igennem hele livet. (Det vil sige mindst to gange om ugen i over 40 år)

Gruppe 2: Mænd på mellem 65 og 80 år, som ikke har motioneret igennem længere tid og aldrig har dyrket motion på et højt niveau.

Gruppe 3: Mænd på mellem 18 og 30 år, der spiller fodbold mindst fem gange om ugen.

Gruppe 4: Mænd på mellem 18 og 30 år, som ikke dyrker nogen form for motion.

Årsagen, til at Peter Krustrup og hans forskerhold tør at generalisere ud fra deres resultater, skyldes, at der allerede findes en række af studier, der bekræfter den gavnlige effekt, som er forbundet med fodboldspil. Mange andre tidligere studier har før kunne konkludere, at regelmæssig fodboldtræning har utroligt gavnlige effekter på knoglemineralindholdet hos også de yngre aldersgrupper. Vi kan altså helt generelt spore stærkere knogler hos både børn, voksne og ældre, som spiller fodbold.

Men der ligger også utrolig mange forskningstimer bag disse mange undersøgelser – både fra Syddansk Universitet, men også fra Københavns Universitet. Peter Krustrup er ikke i tvivl om, at de nye forskningsresultater kan medføre en bedre forståelse af, hvordan vi kan forebygge knogleskørhed i fremtiden, fordi at det nu er påvist, at ældre, som jævnligt dyrker fodbold, har langt stærkere knogler end deres jævnaldrende. Udover dette har fodboldtræningen dog også en lang række af andre, positive effekter, såsom bedre balance, - hjertefunktion, - kondition og ikke mindst stærkere muskelkraft.

Det handler utvivlsomt om at holde kroppen i gang, hvis man ønsker at styrke og holde kroppens mange muskler i god form, men det er ikke kun fodbold, der har en gavnlig effekt på kroppen.

I en anden, ny undersøgelse har en gruppe tyske forskere påvist, hvilken effekt dans har på kroppen. Her lød den forsigtige konklusion, at dans ser ud til at kunne forebygge demenssygdomme, som for eksempel Alzheimers.

I forsøget kiggede forskerne på, hvordan hjernen reagerede på dans, og det så faktisk ud til at hjernekomponenten hippocampus samt balanceevnen vokser hos personer, som danser ofte. Dette udgøre to vigtige faktorer, som modvirker, at vores hjerner går i forfald med tiden.

Spil kan påvirke din hjerne positivt

Nogle af verdens førende spilhjerneforskere har i en artikel til Nature beskrevet, hvordan de mener at se en sammenhæng mellem spil og kognitive forbedringer. Især har spilhjerneforskerne konkluderet, at actionspil har en målbar effekt på evnen til at holde opmærksomheden, øge arbejdshukommelsen samt blive bedre til at tænke og reagere hurtigere.

Forskerne mener grundlæggende, at de kunne spore en ændring på adfærdsniveau, der fører til direkte og reelle ændringer i hjernen. De habile spillere bliver simpelthen hurtigere til at reagere, dokumenterer artiklen.

Der har en dokumenteret effekt at bevare sin nysgerrighed og prøve noget nyt, hvilket kan forklare, hvorfor det ofte giver mening, når man bliver ældre, at udfordre hjernen med nye aktiviteter som spil. Det ser i hvert fald ud til, at du kan holde hjernen både hurtigere og skarpere ved for at kaste dig over spil.