Nyt forslag: Pensionister skal kunne leve af deres friværdi

Livet som pensionist

09/8/22 | 08:51

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Rikki Jørgensen

Ifølge Dansk Folkeparti skal boligejere have muligheden for at leve af deres friværdi, så snart de bliver pensioneret.

Helt konkret foreslår Dansk Folkeparti, at pensionister skal have lettere adgang til forskellige lånetyper, som historisk set har været svære at få adgang til, når man er kommet op i alderen.

Ifølge Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, så er der for mange ældre, der får afslag på netop disse låntyper. Det er låntyper, som i vid udstrækning aktiverer de ældre boligejeres friværdi og giver muligheden for at forsøde tilværelsen under alderdommen.

Til TV2 udtaler Messerschmidt: "Den diskrimination vil vi gerne have gjort op med. Det skal ikke være alderen, der afgør, om man kan få et realkreditlån."

Det er potentielt rigtig mange penge, der kan komme i omløb, hvis Dansk Folkepartis forslag kan føres ud i livet. I dag er 40% af den danske boligmasse ejer af personer over 60 år, så der er rigtig mange friværdikroner, der kan komme i omløb i det danske samfund, hvis antallet af afslag til pensionisterne blev reduceret.

Det estimeres i en analyse fra PWC, at 330.000 ældre over 65 ejere en ejendom, der er belånt med 40% af ejendomsværdien eller mindre.

Med bagdelen i vandskorpen

Morten Messerschmidt har i den grad brug for, at der igen tales politik, og at partiet finder nogle sager, som taler ind i hjertet på deres kernevælgere. Det lægger derfor lige til højrebenet, at det er bedre vilkår til den ældre del af befolkningen, der forsøges med. Historisk set har Dansk Folkeparti haft et godt tag på netop pensionister, men vælgerflugten de seneste måneder har sendt partiet faretruende tæt på spærregrænsen.

Spørgsmålet er, om forslaget er det, som Dansk Folkeparti mangler for at vende kurven.

Hvad synes du om forlaget?