Nu ændres reglerne: Sådan får du styr på pensionistrabatten på dit rejsekort

Livet som pensionist

16/6/22 | 12:34

Skrevet af Rikki Jørgensen

Fra 1. juli 2022 ændrer betingelserne sig for, hvornår man kan have et rejsekort med kundetypen ’Pensionist”. Der vil derfor være en overgangsordning for pensionister, der er under 67 år. Se mere herunder, hvad det har af betydning for dig.

Det er ikke længere gældende at være under 67 år for at kunne købe et Rejsekort Personligt eller Pendlerkort med kundetypen ’Pensionist’ efter d. 1. juli 2022. Betingelserne er ændret til, at man skal være fyldt 67 år eller modtage social pension for at kunne opnå pensionistrabatten.

65-67 årige kan fortsætte på en overgangsordning

Kører du allerede på rejsekort med pensionistrabat og er ikke fyldt 67 år, er der lavet en overgangsordning til dig. Du har derfor stadig mulighed for at køre på dit rejsekort med kundetypen ’Pensionist’ efter 1. juli 2022.

Pensionistrabatten gælder også for dig, der endnu ikke har købt et Rejsekort

Har du endnu ikke et rejsekort, men vil købe et, kan du ved at bestille inden d. 1. juli stadig opnå rabatten. Rabatten gælder også, selvom du ikke er fyldt 67 år endnu. Du skal blot bestille et Rejsekort Personligt eller Pendlerkort med kundetypen ’Pensionist’ for at få rabatten inden 1. juli.    

Hvilken betydning har det for dig, der modtager social pension?

De nye ændringer, der træder i kraft efter d. 1. juli 2022, har ingen indvirkning på dig, der modtager social pension såsom førtidspension, seniorpension eller tidlig pension. Du kan fortsat køre, som du plejer, og du behøver ikke foretage dig yderligere.  

Ligger du inde med spørgsmål til de nye pensionistrabatregler? Inde på DSB’s hjemmeside kan du blandt andet læse mere om, hvorfor aldersgrænsen hæves, og hvilke effekter ændringen ellers har. Du kan læse mere om de typiske spørgsmål om regelændringen af pensionistrabatten her