Forslag vedtaget: Nu tæller dette med i anciennitet for tidlig pension

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det kan for eksempel komme dig til gode, hvis du blev opskolet i 1990'erne.

Når ancienniteten på arbejdsmarkedet skal beregnes for ansøgere til tidlig pension, vil perioder med opskoling, hvor en arbejdsgiver har udbetalt supplerende løn, fremover tælle med.

Det vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget tirsdag ved at stemme for lovforslaget L136.

Det er helt på linje med de nuværende regler for anciennitet, hvor andre uddannelser med løn indgår i anciennitetsopgørelsen, fx elevløn på erhvervsuddannelserne.

Opskoling i 1990'erne tæller med

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) siger i forbindelse med vedtagelsen, at det hele tiden har været intentionen med aftalen om tidlig pension, at uddannelser med løn skal tælle med.

"Det vil blandt andet betyde, at de plejemedhjælpere, der i 1990’erne blev opskolet til sosu’er, nu kan få deres opskolingsforløb talt med i ancienniteten til tidlig pension," siger beskæftigelsesministeren.

Lovforslaget følger intentionerne bag Aftale om ny ret til tidlig pension (2020), hvori det fremgår, at der kan tildeles anciennitet under uddannelse for de perioder, hvor man blandt andet modtager elevløn.

Perioder med opskoling vurderes at være sammenlignelige med perioder med elevløn, hvilket udløser anciennitet efter gældende regler.