Pårørende glemmer at tage vare på sig selv: 90% føler sig stressede

Livet som pensionist

10/11/22 | 06:30

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Redaktionen

Undersøgelser viser, at pårørende til en patient ofte efterspørger råd og vejledning til at komme bedre igennem et sygdomsforløb.

Pårørende risikerer selv at blive syge

Undersøgelser viser, at 90 procent af de pårørende til kræftpatienter har følt sig stressede under patientens sygdomsforløb. Generelt ønsker pårørende i højere grad at blive inddraget i behandlingsforløbet. For eksempel føler 50 procent af de pårørende ikke, at de får nok information omkring patientens symptomer og reaktioner. Ligesom de også i højere grad ønsker at få mere information om, hvordan de som pårørende bedre kan hjælpe og støtte patienten under forløbet.

Pårørende glemmer at tænke på sig selv

Mange pårørende er ofte så fokuserede på patienten, at de glemmer at tage vare på sig selv og deres egne behov. Selvom de pårørende ikke er syge, kan de også gå rundt med mange tanker og bekymringer. Hvis du er pårørende til en alvorligt syg patient, skal du derfor huske, at du også har ret til en reaktion.

Giv plads til at alle kan have en dårlig dag eller synes, at situationen er hård, ligegyldig om du er patient eller pårørende.

Sundhedsrådgiver– få en professionel ved din side

Sundhedssystemet kan være lidt af en jungle. Af den grund kan det være rart at have én at sparre med, og især en der kender sundhedssystemet ud og ind. En sundhedsrådgiver kan vejlede dig om dine rettigheder og generelt hjælpe dig i den konkrete situation. Det kan for eksempel være i forhold til klageprocedurer, medicitilskud, hjemmehjælp, frit sygehusvalg og meget mere. Under et sygdomsforløb kan det derfor være en god idé at tale med en sundhedsrådgiver.  

Alle hospitaler har tilknyttet en patientvejleder, som både patienter og deres pårørende er velkomne til at tage fat i. Har du en sundhedsordning, er der ofte også tilknyttet en rådgiver der