Fem ting du bør vide, inden du går på pension

Livet som pensionist

24/9/22 | 07:32

Skrevet af Redaktionen

For de fleste er det en stor omvæltning at skulle overgå fra at arbejde til at gå på pension – ikke mindst økonomisk. Få et overblik over, hvad du skal have styr på inden, så du ikke kommer til at snyde dig selv fra start i din nye tilværelse.

Uanset om du hører til dem der ser frem til eller frygter pensionsalderen, vender det i langt de fleste tilfælde op og ned på økonomien, og det er en god idé at være på forkant med eventuelle konsekvenser.

Kender du f.eks. dine rettigheder og de regler, der er på nedenstående områder?

- Folkepension

- Pensionisttillæg

- Ældrecheck

- Helbredstillæg

- Boligydelse

Hvis ikke, får du lige en gennemgang, så du kan se, hvad det kommer til at betyde for dig og hvor du kan læse mere.

Folkepension

Folkepension er ikke bare en samlet enhed. Den er faktisk tredelt i:

- grundbeløb

- pensionstillæg

- ældrecheck

Størrelsen af beløbene afhænger af, om du er gift/samlevende eller enlig, og de afhænger også af, om du har anden indtægt ved siden af.

Dit grundbeløb nedsættes dog først, hvis din indtægt er på den anden side af 300.000 kr.

Vær opmærksom på, at det ikke alle, der kan modtage folkepension, for det afhænger bl.a. om hvorvidt du er dansk statsborger, og om du har boet i Danmark i en årrække.

Pensionstillæg

For at kunne modtage pensionstillæg, må du ikke have årlige indtægter for mere end 71.200 kr., ved siden af din folkepension.

Tjener du mere end det angivne beløb, nedsættes pensionstillægget, men det bortfalder først helt, hvis du tjener over 330.000 kr. om året.

Ældrecheck

Ældrechecken tildeles kun pensionister, der enten har en meget lille formue eller slet ikke har en formue. For at få ældrecheck, skal du:

- være tilkendt folkepension senest december året før

- have mindre end 86.000 kr. i likvide midler

- have en personlig tillægsprocent på mere end 0

Din personlige tillægsprocent kan ligge mellem 0 og 100 og udregnes af Udbetaling Danmark samtidig med at din pension beregnes.

Du kan få det antal procent af ældrechecken, der fremgår på din pensionsmeddelelse, men kun hvis du opfylder de andre to betingelser.

Helbredstillæg

Din personlige tillægsprocent og formue er også afgørende for, om du kan modtage de helbredstillæg, der gives til alt fra medicin til hjælpemidler og fra fysiske behandlinger til psykologhjælp.

Der findes også et udvidet helbredstillæg til områder, som ikke er dækket af sundhedsloven som eksempelvis tænder.

Der kan ligeledes søges om et personligt tillæg til betaling af helbredsudgifter, som helbredstillægget ikke dækker, men du skal være særligt vanskeligt stillet for at kunne modtage det.

Boligydelse

Boligydelse er en økonomisk støtte, der er forbeholdt pensionister og de

gives til såvel til lejere, andelshavere OG ejere.

Der er dog forskellige regler alt efter, hvilken gruppe du hører til.

Denne artikel er sponsoreret