En doven hjerne gør én gammel

Livet som pensionist

25/9/22 | 07:31

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Redaktionen

Hjernen går ikke i stå bare fordi den bliver ældre. I stedet kan man sige, at man bliver ældre, fordi hjernen og kroppen går i stå.

Hjernen går ikke i stå, bare fordi den bliver ældre.
I stedet kan man sige, at man bliver ældre, fordi hjernen og kroppen går i stå.

Nogen giver op og lader stå til - andre gør en kæmpe indsats.

Når man bliver ældre, skal man bare være mere opmærksom på at holde hjerne i live, end man skulle tidligere. Måske har det noget med samfundets og ens egne forventninger at gøre, men det har helt sikkert også noget at gøre indstilling og de opgaver, man selv udsætter kroppen og hjernen for.

Så lad os slå det helt fast.

Både kroppen og hjernen har brug for motion og sund kost for at hele livet for at holde sig frisk og viril. Ligesom med kroppen, har hjernen brug for sund kost og motion. Det bliver ikke lettere med årene, fordi man skal yde en større indsats for at holde både hjernen og kroppen frisk, end man behøvede som yngre. Men det er investeringen værd.

Ændringerne i hjernens struktur ikke kommer på en nat.

Ændringerne kræver træning og fx en forstærkning af korttidshukommelsen, kræver systematisk fitness-træning af hjernen cirka et kvarter hver dag – og det kræver samtidig at  man hele tiden udfordrer sin hjerne ved at bryde rutinerne.

Dovenskab er hjernens og kroppens værste fjende

Sygdom og inaktivitet er hjernen største fjende, så det gælder om at udfordre hjernen dagligt for at holde den frisk. Når man laver nye ting, får nye udfordringer hvor man skal tænke sig om, udsætter sig selv for nye læringsmønstre og uvante oplevelser, så udfordres hjernen, og man får mere energi.

1. Hjerne gymnastik - udvikler hjernen hele livet

Kendt hjernegymnastik er Sudoku og kryds og tværs fordi opgaverne styrker hukommelsen, din evne til at lære nyt og modvirker demenssygdom, fordi hjernen dagligt aktiveres på nye måder.

Når du udfordrer hjernen, spiser sundt og varieret, drikker med mådehold og holder dig i fysisk form, vedligeholdes hjernens spændstighed og risikoen for at få sygdomme, der nedsætter hjernens funktionsevne mindskes.

Fremragende midler til at stimulere hjernen og højne livskvaliteten

2. Musik - Lyt til og/eller spil musik

Musik øger blodtilstrømningen i hjernen, og det aktiverer flere forskellige områder af hjernen uanset om du er opmærksom på musikken eller ej.  Når man koncentrerer sig om at lytte til musikken aktiveres hjerne endnu mere end når du er passivt lyttende.

Det er endnu bedre selv at spille musik eller synge fordi hjernen samtidig aktiveres de steder i hjernen, der har at gøre med følelser, motorik og kreativitet

3. Snak - Tal med og lyt til mennesker både på dansk og fx engelsk

Ligesom i sangen aktiveres de områder af hjernen, der har med følelser, motorik og følelser at gøre, når man taler. Så samtaler og diskussioner holder hjernen skarp og fokuseret.
Det er bevist, at mennesker, der behersker to sprog, har en skarpere hjerne, end mennesker der kan ét sprog. Uanset hvordan ens egen skolegang har været, og hvor længe det er siden man gik i skole, så styrkes hjernen, når man bruger et fremmedsprog. Det gælder også, hvis du går i gang med at lære et nyt sprog på aftenskole og kurser på nettet.

4. Hjernen skal aktivers dagligt med styrketræning

Læsning, krydsord, sudoku, bridge, skak og aktiverende radio- og tv-programmer er styrketræning for din hjerne.
Hjernen sættes på prøve og spændstigheden i hjernen øges og holdes skarp med sjove udfordrende  spil, der styrker hjernen

5. Fysik aktivitet, bevægelse og søvn

Kroppen skal bruges for at blive ved med at fungere. Alle sygdomme bliver mindre belastende motion, Nogle sygdomme kan endda forebygges, udskydes og forhindres med motion.
Daglig fysisk aktivitet styrker også hjernen, fordi mindst 30 minutters daglig motion, hvor man bliver lettere forpustet, kan forbedre koncentrationsevnen, indlæringsevnen og hukommelse og mindsker risikoen for at udvikle sygdomme som depression og demens.

Syv-otte timers søvn om natten er godt for hjernen. Mange hævder at man ikke har så stort et søvnbehov når man bliver ældre. Det kan også være, at man simpelthen ikke er så træt om natten mere, fordi aktivitetsniveauet om dagen er for lavt.
Men søvnen er vigtig fordi man under søvnen repeterer, hvad man har beskæftiget sig med i løbet af dagen. Og jo bedre man sover, desto mere kan man huske af det, man har lært

6. Plejer er død

Andre sjove udfordringer kan være at skifte de daglige rutiner ud ved fx at køre en anden vej end man plejer.
Lugt - mærk – smag – føl på verden med sanserne for at få helt andre og måske nye indtryk af verden.

7. God mad er medicin for hjernen

Hjernekost er groft, friskt, grønt og økologisk.
Maden skal tygges og mærkes, både når den tilberedes, og når den indtages.

En god kombination af hjernegymnastik, fysisk aktivitet, søvn og god mad, resulterer i højere livskvalitet, mindre besøg hos lægen, større selvbestemmelse over eget liv og en masse spændende udfordringer med nye mål gennem hele livet.

Se også udsendelsen fra DR" om kroppens og hjernens aldring

Kilde: Troels W. Kjær, hjerneforsker og professor i neurologi ved KU samt overlæge ved Sjællands universitetshospital.