Sådan opdrager du din hund, så den får en tryg tilknytning til dig

Kæledyr

17/02/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Emil B.

En ny undersøgelse har nu slået fast, hvor meget opdragelse af en hund i virkeligheden præger den, og hvor stor betydning en opdragelse med tryg tilknytning får for den.

Det betyder din opdragelsesstil for din hunds adfærd

Undersøgelsen blev lavet af Professor Monique Udell, der er en ekspert i hundeadfærd. Hun fortæller, hvordan hundeejere, der har høje forventninger til deres hund, men som også er lydhøre over for dens behov, får en hund, der er mere socialt anlagt og mere trygge ved at deres ejer er væk.

Studiet viste altså, at hundeejere, der tager sig tid til at forstå deres hunds behov, er mere tilbøjelige til at få trygge og modstandsdygtige hunde.

Undersøgte hunden og dets ejer gennem tests

I studiet undersøgte de 48 hundeejeres opdragelsesstil. Ved hjælp af disse data opdelte de dem i tre forskellige forskellige grupper: autoritative (høje forventninger, høj lydhørhed), diktatoriske (høje forventninger, lav lydhørhed) og eftergivende (lave forventninger, lav lydhørhed).

Derefter lavede de tre test med dem. I den første test fandt de frem til hundens tilknytning til ejeren ved at få dem til at interagere i samme rum. Så forlod ejeren værelset og genforenede sig kort efter med hunden.

I den anden test studerede de hundens selskabelighed ved ved at have ejeren og fremmed i samme rum som hunden og derefter studere interaktionerne.

I den tredje test forsøgte hunden at få en godbid fra et puslespil med forskellige niveauer af hjælp fra ejeren.

Så hvad viste resultaterne?

Foto: Shutterstock

Vidt forskellige resultater

Hunde med autoritative ejere havde størst sandsynlighed for at have en tryg tilknytning. De søgte deres ejers nærhed, valgte hellere deres ejer frem for en fremmed og var mere selvstændig anlagt i spillet. Det var også kun dem, der løste spillet med succes.

Omvendt havde hunde med diktatoriske ejere størst sandsynlighed for en utryg tilknytning. Men ligesom med hunde med autoritative ejere søgte de deres ejers nærhed. Disse hunde var middel vedholdende med opgaven.

I modsætning til de to andre typere ejere søgte hunde med eftergivende ejere hellere den ukendte person end deres egen ejer. Og hunde i denne gruppe var mindst vedholdende i løsning af opgaven.