Har du altid Fido i snor? Dette siger Hundeloven om, hvorvidt det er lovligt eller ej

Kæledyr

15/02/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Der er flere ting, man skal være opmærksom på.

Fido kan være nok så velopdragen og lydig, men det betyder ikke, at den må løbe frit rundt alle steder.

Ifølge Hundeloven skal menneskets bedste ven for eksempel være i snor eller i følge med en person med fuldt herredømme over hunden, hvis man bevæger sig rundt i byer eller på gader, veje, stier, pladser m.m.

Faktisk kan der også være særlige regler fra kommune til kommune i forhold til, hvor en hund må løbe rundt uden snor.

Men her kommer så det, der kan diskuteres: For hvad er lige fuldt herredømme i juridisk forstand?

Det siger loven

I Hundelovens §3, stk. 1 står der:

I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem. En hund anses ikke for at være under ledsagelse, fordi den er under tilsyn fra besidderens bolig eller forretningslokale. Føres en hund i bånd, skal dette være så kort, at hunden holdes tæt ind til ledsageren.

Læser man de yderligere punkter i loven igennem, står der faktisk ikke nogen steder, hvordan "fuldt herredømme" defineres, selvom vi i hvert fald kan læse ud fra ovenstående tekst, at det ikke er nok bare at have øje på Fido fra en plads indendørs.

Derfor er vores bedste bud at se på tidligere domme i forhold til, hvornår en hund vurderes som under fuldt herredømme, og her finder vi frem til, at fuldt herredømme betyder, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den f.eks. angriber dyr eller mennesker. Derudover ved vi også fra tidligere domme, at det altid er hundeførerens ansvar at sørge for, at hunden ikke forvolder skade eller er til gene for sine omgivelser, uanset om den løber frit rundt eller er i snor.

Hvis hundens adfærd eksempelvis gør andre personer utrygge eller bange, bør den altid holdes i snor, uanset om det er tilladt for hunde at løbe frit i området.

Hundeparker og stranden

Der er mere end 200 etablerede hundeskove over hele landet, hvor det er tilladt at have sin hund løbe frit omkring. Du kan finde en oversigt over hundeskovene på Naturstyrelsens hjemmeside.

Men hvis man går en tur med hunden på stranden, er reglerne faktisk afhængige af årstiden.

Fra oktober til og med marts, må man gerne lade Fido løbe frit rundt på stranden. Fra april til og med september, SKAL den imidlertid være i snor.

Faktisk er der også en del strande rundt om i landet, hvor det er helt forbudt at have hund med sig. Sørg derfor for altid at tjekke skiltningen i området, inden du beslutter dig for at tage en tur ned i sandet sammen med din firbenede ven.

Kilde: Legaldesk.dk