20 procent af danske hunde er overvægtige: Her er ejernes 4 bortforklaringer

Kæledyr

29/03/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Dyrenes Beskyttelse genkender de 4 bortforklaringer, for de steder selv på dem i deres arbejde.

Overvægt blandt hunde har store konsekvenser for deres trivsel.

En del af baggrunden er fire udbredte forestillinger, eller bortforklaringer, hos hundeejere, viser et studie fra Universitetet i Liverpool.

Analysen af flere end 1.000 kommentarer på internetfora og YouTube viser, at hundeejere som den første forklaring kan anse foder og snacks som et tegn på kærlighed, som prioriteres frem for behovet for vægttab.

Den anden forklaring er, at de kan være af den opfattelse, at deres hund sulter på en normal diæt.

En tredje forklaring er, at overdrevet fokus på og negativ omtale af hundes overvægt er mere problematisk end selve overvægten.

Den fjerde forklaring på overvægt hos hunde er, at ejerne ikke kan kontrollere, hvad hunden spiser i løbet af en dag.

Dyrenes Beskyttelse genkender alle argumenterne fra hundeejere, som de møder i dyreværnssager og på foreningens dyreinternater.

"Vi oplever alle fire forklaringer i vores arbejde, nok særligt lighedstegnet mellem snacks og kærlighed. Generelt er overvægt hos hunde ofte resultatet af misforstået omsorg," siger Jens Jokumsen, familiedyrschef i Dyrenes Beskyttelse.

20 procent af danske hunde er overvægtige

Omkring hver femte danske hund er enten overvægtig eller fed, viser et studie fra 2019. Det svarer til cirka 160.000 hunde. Dyrenes Beskyttelses internatmedarbejdere og frivillige dyrereddere har da også ofte samtaler med hundeejere om vægt.

Dyrenes Beskyttelse opfordrer alle hundeejere til at tage overvægt alvorligt.

"Overvægt skaber en række sundhedsmæssige problemer, der spænder fra hjertesygdomme og diabetes, til ledproblemer og åndedrætsbesvær. Ved at anerkende de dyrevelfærdsmæssige udfordringer og sundhedsmæssige problemer, der opstår hos overvægtige hunde, kan man som ejer bedre handle på problemet," siger Jens Jokumsen.

Han mener også, at kortlægningen af hundeejernes bortforklaringer kan være god at kende for fagpersoner.

"Ved at forstå, hvordan ejerne opfatter deres hundes vægt, kan dyrlæger og andre fagpersoner bedre hjælpe med at tage de nødvendige skridt til at forbedre deres velfærd," siger Jens Jokumsen.

Ofte kan der være brug for hjælp fra fagpersoner til at erkende og gøre noget ved overvægten. At hjælpe en overvægtig hund kræver handling og vedholdenhed. Det kan derfor være en stor hjælp at få en dyrlæge til at lave en aktivitetsplan og vejlede om fodring.