Sidste chance: Få dem slået ned nu, inden de når at sætte frø

Hus og have

01/07/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Man har faktisk pligt til at bekæmpe den.

At have en have kommer med en del ansvar.

Nuvel, man kan selvfølgelig lade haven vokse vildt, og på den måde give gode overlevelsesmuligheder for insekter og lignende, men hvis man gerne vil have en mere ryddelig have, er der en del arbejde forbundet med de udendørs kvadratmeer af sin grund.

Og faktisk er der også noget, man har direkte pligt til som haveejer: Nemlig at bekæmpe kæmpebjørnekloen.

Invasiv og uønsket

Ifølge Miljøstyrelsen er kæmpebjørneklo en invasiv plante, som er uønsket i den danske natur. Den stammer oprindeligt fra Kaukasus og blev indført til botaniske haver i 1830’erne.

I de seneste årtier har den bredt sig voldsomt i den danske natur, hvor den fortrænger andre plantearter. Fugle, sommerfugle og de fleste andre dyr vil heller ikke leve under bjørneklo, kun nogle få insekter og snegle kan leve her. 

Kæmpebjørnekloen (Heracleum mantegazzianum) er som den eneste invasive planteart omfattet af lovgivning, og en kommune kan pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten.

Danner frø netop nu

En god måde at bekæmpe kæmpebjørnekloen er ved at forhindre den i overhovedet at kunne brede sig.

Blomstringen sker fra juni-august. Fra juli danner bjørnekloen frø. I gennemsnit sætter en plante 20.000 frø. 

Det vil altså sige, at man skal til at handle nu, hvis man vil forhindre kæmpebjørnekloen i at komme igen til næste år - og du har faktisk pligt til at gøre dit for at slå den ned!

Odsherred Kommune har lavet et facebookopslag med en påmindelse og nogle gode råd til, hvordan du kan komme den uønskede plante til livs.