Hvor meget støjer en varmepumpe egentlig? 5 sammenligninger fra hverdagen

Hus og have

30/01/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Derudover er der en række ting, man selv kan gøre, for at minimere støjgener for både sig selv og sine naboer.

En varmepumpe udsender støj, når den arbejder og producerer enten varme eller køling. Men hvor meget støjer varmepumpen egentlig? Risikerer du forstyrret nattesøvn og en utilfreds nabo, hvis du vælger at varme huset op på denne måde?

Ikke nødvendigvis. En varmepumpes indedel støjer nemlig mindre end en almindelig samtale, og med en god placering og de rigtige omgivelser vil den ikke være til gene for hverken dig selv eller din nabo.

Elinstallatørerne fra VS Automatic har regnet på det og kommer samtidig med en række råd til, hvordan man kan mindske eventuelle gener.

Så meget støjer en varmepumpe

Varmepumper fra forskellige producenter og af forskellig størrelse og model har forskelligt støjniveau. De har også tit forskellige effektniveauer, som medfører varierende støjniveau.

Indedelen af en klassisk luft til luft-varmepumpe fra Panasonic er angivet til at have et lydtryk på 25 dB i en meters afstand fra varmepumpen, når den varmer på lav styrke. Samtidig vil dens udedel have et lydtryk på 47 dB.

En luft til vand-varmepumpe, også fra Panasonic, har en indedel, der støjer med 28 dB, når den varmer, mens dens udedel støjer med 55 dB.

Til sammenligning støjer en almindelig samtale omkring 60 dB, og en støvsuger støjer med ca. 70 dB. Lyden af blade i vinden ligger på omkring 20 dB, gadestøj i et boligkvarter ligger på 65 dB, og en motorsav støjer med 120 dB.

Placér varmepumpen strategisk og nedsæt støjniveauet

Selvom både indedelen og udedelen kan støje, er det som oftest udedelen der larmer mest, fordi varmepumpens kompressor og ventilator er placeret der.

Men du kan gøre meget for at skåne dig selv og naboerne for støj i haven ved at finde den bedste placering til varmepumpen. Det er bl.a. på et tungt underlag og med lydabsorberende materialer omkring. Derudover er det naturligvis en god ide at placere varmepumpen så afsides som muligt.

Du kan også mindske støjgenerne fra varmepumpen ved at sørge for, at den fungerer optimalt og ikke arbejder mere end højst nødvendigt. Det kræver først og fremmest, at den er dimensioneret korrekt til den bygning, som den skal forsyne. 

Det årlige serviceeftersyn af varmepumpen er også med til at sikre en velfungerende varmepumpe, som ikke støjer unødigt og desuden får den længst mulige levetid.