Få ryddet op og øg din livskvalitet: Har du hørt om svensk dødsrengøring?

Hus og have

10/07/2024

Skrevet af Emil B.

Svensk dødsrengøring har et noget mordbidt navn, og selvom det henviser til at rydde op, så din familie lettere kan håndtere dine ting, når du er gået bort, så har det også en masse her og nu kvaliteter.

På trods af dens bibetydninger handler rengøringsformen at skabe de bedste betingelser for dit liv allerede nu.

Kort sagt handler det om at fjerne alle de unødvendige genstande fra din bolig, så det bliver lettere for de efterladte at sortere i dine ting.

Det handler derfor også om at gå op på loftet og finde de genstande, som ikke er nødvendige. Det betyder altså også at blive fri for de genstande, som ikke længere har betydning for dig, og som ikke fortæller om, hvem du er, men som du bare aldrig har fået smidt ud.

Rengøringsmetoden blev opfundet af Margareta Magnusson, og hun forklarer: ”Besøg også dine andre lagerområder og begynd at trække ud, hvad der er der," siger hun og tilføjer provokerende: "Hvem tror du vil tage sig af alt det, når du ikke længere er her?" 

Hun fortsætter med at forklare om de gode ting ved det: "Livet bliver mere behageligt og behageligt, hvis du slipper af med overflod. Rod er en unødvendig kilde til irritation. Dødsrengøring er ikke historien om døden og dens langsomme, klodsede uundgåelighed," forklarede hun: "Men snarere historien om livet, dit liv, de gode minder og de dårlige. De gode beholder du, de dårlige fjerner du.”

Videnskabelig dokumenteret

Teorien har også videnskabelig opbakning, da flere psykologiske undersøgelser har vist, at kvinder, der bor i rodede rum, har højere lavere stressscore. I en undersøgelse på 60 kvinder, der blev bedt om at beskrive deres hjemmemiljøer, fandt de, at de, der anså deres rum for at være mere rodet, har højere niveauer af stresshormonet kortisol.

Udover det viste det sig også, at disse kvinder besad lavere humør sammenlignet med andre kvinder med hjem, der var mere rodet.