Åbner i morgen kl. 10: Nu skal pulje med over 100 mio. kr. fordeles

Hus og have

10/10/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det sker efter først-til-mølle-princippet.

Energistyrelsen åbner endnu engang for pengekassen, når du fra d. 11. oktober kl. 10 kan søge tilskud til energiforbedrende tiltag i din bolig. Tiltag, som kan skrue ned for dine regninger, højne komforten i dit hjem og skåne miljøet på samme tid.

Der er 101,2 millioner kroner i puljen, og du kan søge tilskud, hvis du ejer en helårsbolig – også selvom du ikke selv bor i den – og hvis huset har et gyldigt energimærke E, F eller G.

Du må ikke være begyndt på eller have færdiggjort det energiforbedrende projekt, og du må heller ikke have fået tilskud til projektet tidligere. Projektet desuden udføres af en virksomhed med et gyldigt CVR-nummer.

Et projekt anses som påbegyndt, når du har accepteret et tilbud fra en virksomhed. Du må altså gerne have indhentet tilbuddet, når du søger, men vent med at acceptere det, til du har fået svar på din ansøgning.

Det kan du få tilskud til

Du kan få tilskud til fire typer energiforbedrende projekter, samt til et energimærke.

Først og fremmest kan du søge, hvis du vil isolere eller efterisolere. Der gives tilskud til udvendig isolering af ydervægge, både lette ydervægge og massive ydervægge. Der gives også penge til efterisolering af tag, loft eller terrændæk og til konvertering af krybekælder til et isoleret terrændæk.

Du kan også få tilskud til udskiftning af vinduer. Det gælder både ovenlysvinduer, forsatsrammer og facadevinduer. Vil du etablere forsatsrammer eller skifte til et vindue med en koblet ramme, kan du også få tilskud til det.

Derudover kan du få tilskud til at etablere et mekanisk ventilationsanlæg med varmevinding. Der skal i forvejen enten være etableret mekanisk udsugning uden varmegenvinding, eller også skal der ikke være et ventilationsanlæg. Et ventilationsanlæg med varmegenvinding skaber udluftning i din bolig uden varmetabet, som følger med udluftning gennem døre og vinduer.

Hvis du har planer om at etableret et fordelingsanlæg med vandbåret rumvarme, kan du også få tilskud til det – men ikke hvis du gerne vil skifte et eksisterende fordelingsanlæg ud med et nyt. Hvis du på nuværende tidspunkt har el-radiatorer eller el-gulvvarme, har du størst chance for at få tilskuddet.

Til sidst kan du få tilskud til et eksisterende energimærke, hvis du også søger og får et tilskud et af de energiforbedrende tiltag. Du skal kunne dokumentere, at du selv har betalt for energimærkningen, det må ikke være ældre end 24 mdr. gammelt, når du søger om tilskuddet, og det skal være udarbejdet med en bygningsgennemgang. Dit samlede tilskud fra puljen skal være mellem 5.000 og 10.000 kr.

Sådan bliver du klar

Der er en række ting, du kan forberede, så du er helt klar til at søge tilskud, når puljen åbner:

  • Skal vinduerne skiftes ud? Eller skal krybekælderen sløjfes? Gør det klart, hvilket projekt du vil søge tilskud til, og indhent eventuelt også et tilbud.

  • Tjek BBR-oplysningerne på dit hus.

  • Anskaf bevis på, at du er ejer af huset

  • Undersøg om dit hus har et gyldigt E, F eller G energimærke.

El- og energiinstallatøren VS Automatic har lavet en komplet guide til energitilskud i 2023, hvor du også får gode råd til, hvordan du gør din ansøgning så skarp som muligt.