Vild forskning: Så tæt var menneskeheden på at uddø for 900.000 år siden

Generelle nyheder

02/09/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Det er utroligt, at vi klarede os igennem!

En ny undersøgelse har klarlagt, at menneskeracen næsten blev udslettet, da den nærmede sig en meget kold periode i jordens historie - kendt som Midt-Pleistocen.

Denne alvorlige nedgang varede i over 100.000 år og udgjorde en trussel mod menneskeheden, som vi kender den i dag, siger eksperter.

Et hold fra East China University har udviklet en model, der kan analysere moderne genlinjer og bruge dem til at estimere tidligere populationstørrelser.

De brugte deres model til at analysere DNA'et fra 3.154 moderne mennesker fra både afrikanske og ikke-afrikanske populationer.

Resultater, der blev offentliggjort i tidsskriftet Science, antyder, at der kun var omkring 1.280 reproducerende individer tilbage for cirka 900.000 år siden, og dette varede i 117.000 år.

De estimerer således, at næsten 99 procent af befolkningen gik tabt.

Klimaændringer spillede stor rolle

Nedgangen faldt også sammen med klimaændringer, der førte til lange perioder med indlandsis, et fald i havoverfladetemperaturen, mulige lange tørkeperioder og tab af andre arter, der måske har udgjort en fødekilde.

Vores seneste fælles forfader med neandertalerne og en anden uddød menneskeart kaldet Denisovaner menes også at have levet i denne periode.

Seniorforfatter Yi-Hsuan Pan sagde, at deres resultater "åbner et nyt område inden for menneskets evolution."

"Det rejser mange spørgsmål, såsom hvor disse individer boede, hvordan de overvandt katastrofale klimaændringer, og om naturlig udvælgelse under 'flaskehalsen' fremskyndede udviklingen af den menneskelige hjerne," tilføjede hun.'

Nick Ashton og Chris Stringer, britiske eksperter inden for menneskets evolution, udtalte følgende: "Resultaterne antyder, at vores forfædre oplevede en alvorlig befolkningsnedgang, der begyndte for cirka 930.000 år siden og varede næsten 120.000 år. Dette skønnes at have reduceret antallet af reproducerende individer til 1.300, og det bragte vores forfædre tæt på uddøen."

Kilde: Daily Mail