Transmænd i klemme i sundhedssystemet

Generelle nyheder

16/06/2022

Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Flere transmænd bliver glemt når det kommer til indkaldelse til screening for bryst- og livmoderhalskræft

Sundhedsvæsenet skal indrettes bedre, så det kan omfavne folk, der ikke passer ind i de traditionelle kategorier for mænd og kvinder. 

Det skriver Kristeligt Dagblad.

De har talt med gynækolog Gitte Bennich, der driver Hovedstadens Kvindeklinik i Taastrup.

Hun oplever at transmænd løber ind i problemer på grund af deres mandlige cpr nummer. Transmænd er født med en biologisk kvindekrop men har skiftet køn til mand. 

Problematikken opstår i systemet

Rent lægefagligt er transmænd ikke svare at håndtere, men på grund af det mandlige cpr-nummer bliver de registreret forkert i laboratorier. 

Det betyder at de bliver udeladt fra de nationale screeningsprogrammer for bryst- og livmoderhalskræft og ikke bliver indkaldt automatisk, som dem der forbliver kvinder. Nogle har ennda oplevet at hospitalerne afviser at analysere celleprøver fra patienter med et mandligt cpr-nummer. Det sker fordi hospitalet tror, at der er tale om en fejl. 

Mere papirarbejde 

Når sådan en fejl sker bliver der oprettet en "Utilsigtet hændelse" også kaldet UTH på gynækologen der har indsendt prøverne. UTH'er bliver som regel oprettet i situationer, hvor patientens sikkerhed er i fare. Hvilket er ironisk, da den manglende analyse af prøver er, hvad der bringer patienten i fare. 

”Jeg har oplevet, at en prøve kom tilbage uden at være blevet analyseret. Mine kollegaer kender også til problemet og har oplevet, at prøver bare bliver smidt ud. Det forsinker prøvesvaret, og jeg kan som gynækolog ikke iværksætte en eventuel nødvendig behandling. Det er et klokkeklart eksempel på ulighed i sundhed,” siger Gitte Bennich.

Går også den anden vej

Ved LGBT+ i Danmark er det et problem man kender til. De har længe haft et ønske om kønsneutrale cpr-numre eller et afkrydsningssystem. 

Sekretariatschef Susanne Branner Jespersen forklarer at problemer også går den anden vej. Der er transkvinder der bliver indkaldt til screeninger selvom de ingen livmoderhals har. Derfor ønsker LGBT+ Danmark at man laver et afkrydsningssystem, hvor man selv kan krydse af, hvilke screeninger er relevant for en. 

Berit Andersen er næstformand i Det Etiske Råd og cheflæge ved Regionshospitalet Randers. Hun er desuden formand for de nationale styregrupper for brystkræft- og livmoderhalskræftscreening. Hun  kender til problemet, men mener dog ikke at kønsneutrale CPR-numre er vejen frem. 

”Det vil være en kæmpe omlægning. Både strukturelt – i kroner, ører og systemer – og hvad angår den måde, man bruger cpr-numrenes information om køn på i dag, for eksempel i forbindelse med forskning.”

Hun peger i stedet på at der findes en kode i systemet så kvinder der har fået fjernet livmoder og livmoderhals ikke indkaldes. Hun mener der burde kunne laves en tilsvarende kode for transseksuelle.