Slut med produktion af film på tegnsprog

Generelle nyheder

13/10/2017

Skrevet af Redaktionen

I Danmark findes ca. 4.000 medfødt døve og ca. 2.000 døvblevne. Mange i målgruppen har svært ved at følge med i de nyheder på tegnsprog, som DR sender i dag pga. tempoet og sprogkoden.

Døve film har eksisteret siden 1963
Døvefilm har eksisteret i næsten 60 år og har udelukkende været finansieret via tilskud over finansloven og betaling fra DR for at vise Døvefilms programmer på DR2.
Det helt særlige ved Døvefilm er, at materialet er produceret på originalsproget – tegnsprog - som giver en enkelte i målgruppen mulighed for at få alle nuancerne med.

Produktionen af Døvefilm er allerede stoppet, fordi statsstøtten muligvis ophører allerede fra 2018. Såfremt produktionen var fortsat uændret, ville det resultere i en omgående konkurs for Døvefilm, så snart statstilskuddet fjernes. 

Mercado: Indhold kan laves uden statsstøtte
Børne-og socialminister Mai Mercado (K) mener, at tiden er løbet fra Døvefilm.
"For mig er det et kardinalpunkt, at vi konstant overvejer, hvad vi bruger penge på, og om de opgaver kan løftes bedre på anden vis. Da Døvefilm blev sat i verden i 60’erne, kunne man reelt ikke producere tv uden et stort og dyrt produktionsapparat. Sådan er det ikke i dag, hvor man godt kan lave indhold uden statsstøtte. Og så skal man også huske, at DR stadig har service-forpligtelser på dette område, så tegnsprogstolket materiale vil derfor stadig kunne findes på sendefladen," skriver hun i en mail til Altinget.
Kilde: Altinget

Danske Døves Landsforbund er rystede over diskrimination
"Vi er rystet over, at døve og døvblinde skal fratages muligheden for informationer om samfundet på deres modersmål, dansk tegnsprog, hvis Døvefilm nedlægges. Det er beskæmmende, at handicappede ekskluderes fra samfundet for at finansiere skattelettelser og billigere biler. Regeringen må stå bag det diskriminationsforbud, de har på vej, og få Døvefilm tilbage på finansloven," siger landsformand Lars Knudsen.

Døvefilm spiller en afgørende rolle for, at en stor gruppe overhovedet får information om samfundet. Det er den informationskilde, døve og døvblinde har på deres eget sprog, så de er sikre på at få nuancerne med. Hvis Døvefilm lukkes, vil de mest udsatte døve og døvblinde blive marginaliserede endnu mere, end de allerede er," siger landsformand Lars Knudsen.
Kilde: Altinget

Minoriteternes dilemma
Når man kigger på dilemmaet fra et større perspektiv, er der jo mange behov, der skal varetages og prioriteres i forhold til Finansloven. Især når det gælder handikappede.
Det store spørgsmål er jo så, hvem og hvor mange skal have tilskud via Finansloven.