Så er det slut: Disse personer skal sige farvel til pensionistrabatten

Generelle nyheder

25/6/22 | 05:21

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Redaktionen

Ændringer i reglerne om pensionistrabat på rejser i toge og busser træder i kraft allerede den 1. juli i år. Fra den dato kan personer fra 65 til 67 ikke længere nyde godt af en rabat.

Seniorer, der har været under 67, har tidligere kunnet nyde godt af pensionistrabatten, men det bliver nu ændret. Aldersgrænsen for at kunne opnå pensionistrabatten stiger til 67 år.

Ændringerne indføres for alle landets tog- og trafikselskaber, og reglerne indføres allerede fra den 1. juli.

Selvom ændringerne indføres den 1. juli, så vil der være en såkaldt overgangsordning.

DSB oplyser i en pressemeddelelse, at personer på tidlig- og sociale pensioner ikke bliver berørt af den ændrede aldersgrænse. Ændringerne får størst betydning for personer lige under den nye aldersgrænse.

”Efterhånden som alderen for folkepension stiger, kommer adgangen til pensionistrabat til at følge den officielle pensionsalder i samfundet. Det er det, der sker den 1. juli 2022. Samtidig bliver adgangen til at opnå rabat som pensionist ens på tværs af landet. For kunder, der endnu ikke er fyldt 67 år, og i dag rejser på et Pensionistkort eller Rejsekort ’Pensionist’, så er det sikret, at de beholder rabatten, når aldersgrænsen flyttes,” siger kundechef i DSB, Charlotte Saltoft-Kjærulff.

Der bliver derfor etableret en overgangsordning for personer, der på nuværende tidspunkt har opnået pensionistrabat, men ikke når at fylde 67 den 1. juli 2022.

Overgangsordningen betyder, at hvis man har bestilt et personligt rejsekort med pensionistrabat inden den 1. juli, så beholder man denne rabat efter skæringsdatoen – også selvom man endnu ikke er fyldt 67 år.

Man kan også forny et eksisterende pensionist-rejsekort efter 1. juli, selvom man ikke er fyldt 67 år.

Fakta om pensionistrabatten

  • Aldersgrænsen for pensionistrabat i den kollektive trafik hæves til 67 år fra den 1. juli 2022

  • Folkepensionsalderen stiger i 2022 til 67 år, det betyder, at alle født efter den 1. juli 1955 kan gå på pension som 67-årige.

  • Folkepensionsalderen steg til 66 år i 2020 og til 66,5 år i 2021.

  • Næste planlagte stigning i pensionsalderen er i 2030.

  • Rejsekort bestilles på www.rejsekort.dk