Rystende: 1 ud af 3 af disse danskere har forsøgt at tage deres eget liv

Generelle nyheder

07/06/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Derudover har 2 ud af 3 i gruppen haft selvmordstanker.

Det viser den nyeste undersøgelse i SUSY Udsat-serien, som sammenligner socialt udsatte menneskers sundhed og sygdom med den øvrige befolkning.

Andelen af socialt udsatte, der har forsøgt selvmord, er dog faldet fra 45 procent i 2007 til de nuværende 33 procent. Og undersøgelsen viser også forbedringer på andre områder.

"Det er rigtig godt, og det viser, at det faktisk er muligt at skabe positive forandringer for socialt udsatte menneskers sundhed og livsvilkår," siger Kira West, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

"Men der er jo stadig tale om rystende tal, og derfor er der hårdt brug for, at vi arbejder videre for at bekæmpe ulighed i sundhed og for at hjælpe mennesker ud af social udsathed, siger hun.

Lys i mørket

Undersøgelsen viser også, at færre socialt udsatte end tidligere lider af langvarige sygdomme. Alligevel er eksempelvis 21 procent diagnosticeret med kronisk bronkitis mod kun 5 procent i den øvrige befolkning.

Der er også sket forbedringer med socialt udsatte menneskers tandsundhed i forhold til tidligere, men der er stadig 45 procent med færre end 20 tænder tilbage. I den øvrige befolkning gælder det 5 procent.

Hvad angår socialt udsattes mentale sundhed, er der til gengæld ingen fremgang at spore. 47 procent føler sig ofte nervøse eller stressede, mens 17 procent har symptomer på depression og angst. Det gælder kun tre procent i den øvrige befolkning.

Samtidig viste den seneste del af SUSY Udsat-undersøgelserne, at socialt udsatte lever længere end tidligere, men at de stadig dør 17 år før resten af befolkningen.

"Der er åbenlyst stadig meget at gøre. Vi skal indrette sundhedsvæsenet og andre dele af systemet, så socialt udsatte får bedre adgang til den hjælp, de har brug for og ret til," siger Kira West.

Rådet for Socialt Udsatte er derfor optaget af, at regeringens planer om at reformere sundhedsområdet, psykiatrien og beskæftigelsesområdet tænkes sammen.

"Vi har en gylden mulighed for at tænke reformsporene sammen og gøre op med årtiers silo-tænkning, så vi i stedet får indsatser på tværs af sektorer, der tager udgangspunkt i det enkelte menneske," siger Kira West.

Undersøgelsen kort

SUSY Udsat-undersøgelserne udarbejdes af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, på vegne af Rådet for Socialt Udsatte.

Den nyeste udgave er baseret på flere end 1100 spørgeskemabesvarelser fra herberger, varmestuer og andre steder, hvor socialt udsatte mennesker opholder sig.

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • 33 procent har forsøgt at tage deres eget liv, og 62 procent har haft selvmordstanker. Det er færre end i 2007, hvor 45 procent svarede, at de havde forsøgt selvmord.

  • Socialt udsatte mennesker er markant mere udsat for vold end den øvrige befolkning. Fx har 15 procent været udsat for grov fysisk vold inden for det sidste år, mens det samme kun gælder 1 procent af den øvrige befolkning.

  • 6 procent af socialt udsatte kvinder har været udsat for voldtægt inden for det sidste år imod under 0,5 procent i den øvrige befolkning, og 18 procent af socialt udsatte kvinder har været ude for andre seksuelle overgreb imod 2 procent i den øvrige befolkning.

  • 45 procent af mennesker i social udsathed har færre end 20 tænder tilbage. Blandt den øvrige befolkning er det 5 procent. Justeret for køn og alder er der et signifikant fald i forekomsten af at have færre end 20 tænder siden 2007.