Pensionsselskaber snyder: Nu er to selskaber tiltalt

Generelle nyheder

30/08/2022

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Redaktionen

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har rejst tiltale mod de to pensionsselskaber PKA A/S og PKA+ for ulovligt at aftale at opdele markedet med konkurrenten Danica Pension.

De to selskaber ”PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S” (PKA+) og ”Pensionskassernes Administration A/S” (PKA A/S) samt to personer bliver nu tiltalt for at have overtrådt konkurrenceloven ved at have aftalt at opdele markedet for livs- og pensionsforsikringer med det konkurrerende selskab ”Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab” (Danica). 

Sagen handler om, at selskaberne sammen med Danica havde aftalt at afgive et fælles bud, da Dansk Supermarked A/S (nu Salling Group A/S) i 2018 indhentede tilbud på en firmapensionsaftale med årlige indbetalinger på ca. 440 mio. kr. for medarbejdere og ledere i koncernen. 

NSK vurderer, at Danica og PKA A/S og PKA+ kunne have budt hver for sig, og at de ved at afgive et fælles bud begrænsede konkurrencen. 

Specialanklager hos NSK, Lise Kjærup-Heide, siger: ”Markedsdeling er en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven. Det begrænser konkurrencen, når to selskaber aftaler at gå sammen og dele et udbud mellem sig i stedet for at byde hver især, når samarbejdet ikke giver væsentlige effektivitetsfordele. Det går ud over kunderne, der sandsynligvis kunne have fået lavere priser eller bedre produkter, hvis virksomhederne konkurrerede mod hinanden.” 

Både Danica og PKA A/S har i 2018 indgivet ansøgninger om straflempelse efter konkurrenceloven til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Efterfølgende politianmeldte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen de to selskaber for at have overtrådt konkurrenceloven. Siden har PKA+ selvstændigt ansøgt om straflempelse.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgjort, at Danica opfylder betingelserne til at få et foreløbigt tilsagn om tiltalefrafald. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har afgjort, at PKA A/S ikke opfylder betingelserne til at opnå straflempelse, og NSK har vurderet, at dette omfatter PKA+. 

Sagen mod Danica behandles særskilt.