Ny analyse: Så lang tid tager det i gennemsnit for seniorer at finde nyt arbejde

Generelle nyheder

13/07/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Knap 1 ud af 5 seniorer rammes af langtidsledighed.

Når seniorer bliver arbejdsløse, har de sværere ved at komme tilbage i job end deres yngre kollegaer.

Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Nyledige over 60 år er cirka 2 måneder – eller 10 uger – længere om at få job igen sammenlignet med alle andre aldersgrupper.

Tallene viser, at ledige på 60 år og derover har en gennemsnitlig ledighedsperiode på 35 uger, mens den gennemsnitlige ledighedsperiode for alle andre aldersgrupper er cirka 25 uger.

”Det er paradoksalt, at virksomhederne melder om mangel på arbejdskraft, men at seniorerne stadig har svært ved at komme i arbejde igen, når de bliver ledige,” siger Emilie Agner Damm, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Flere seniorer oplever diskrimination – og mange ender i langtidsledighed

Forskningsprojektet SeniorArbejdsLiv har for nylig vist, at næsten hver anden ledige senior oplevede at blive diskrimineret på grund af sin alder i 2022. Det er en stigning fra cirka hver tredje i 2020.

Samtidig viser forskning fra Aalborg Universitet, at alderen er den vigtigste parameter i forhold til diskrimination, når arbejdsgivere står i en ansættelsessituation. Sandsynligheden for at få et job falder betragteligt med alderen, lyder konklusionen.

Analysen fra AE viser, at mere end hver sjette ledige person mellem 60 og 64 år er ramt af langtidsledighed, hvilket er et højere niveau end blandt alle andre aldersgrupper. Man defineres som langtidsledig, når man har været ledig i mindst 80 procent af tiden det seneste år.

”Det er svært at forstå, at virksomhederne ikke ansætter seniorerne i højere grad. I stedet går de glip af erfarne, pålidelige og værdsatte medarbejdere,” siger Emilie Agner Damm.

”Samfundsøkonomisk er det også et problem, hvis seniorer, der ellers ville være i beskæftigelse, ryger ud i længerevarende ledighed, så de måske mister motivationen og går tidligere på pension end forventet,” siger Emilie Agner Damm.

”Også fra politisk side bør man tage seniorerne mere alvorligt og forbedre den aktive beskæftigelsesindsats over for seniorerne,” siger Emilie Agner Damm.

Analysens hovedkonklusioner

  • Ledige over 60 år er i gennemsnit ledige i 35 uger, før de kommer i beskæftigelse. Det er cirka to måneder længere end ledige under 60 år.

  • Mere end hver sjette ledig mellem 60 og 64 år er langtidsledig. Dette er en større andel end for de yngre aldersgrupper.

  • Seniorers højere ledighed er et problem, som bør løses. Det kræver både en bedre beskæftigelsesindsats, og at arbejdsgiverne i højere grad giver ledige seniorer chancen.

Dagpengemodtagere over 60 år er i gennemsnit ledige i 35 uger

Tabellen viser den forventede varighed for nyledige på dagpenge i perioden fra tredje kvartal 2020 til andet kvartal 2021 for forskellige aldersgrupper.

Gennemsnitlig ledighedsperiode før job (uger)

Under 30 år - 23,8 uger

30-34 år - 26,4 uger

35-39 år - 26,7 uger

40-44 år - 25,6 uger

45-49 år - 24,3 uger

50-54 år - 24,4 uger

55-59 år - 26,1 uger

Over 60 år - 35,1 uger

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre og DREAM

Mere end hver sjette 60-64-årige ledig er ramt af langtidsledig

Figuren viser andelen af ledige, som er langtidsledige. Langtidsledighed er defineret ved, at man har været ledig mindst 80 procent af tiden det seneste år.

Andel ledige, som er ramt af langtidsledighed

20-24 år - 5,4 procent

25-29 år - 9,7 procent

30-34 år - 13,5 procent

35-39 år - 15,6 procent

40-44 år - 15,3 procent

45-49 år - 14,7 procent

50-54 år - 15,1 procent

55-59 år - 15,0 procent

60-64 år - 18,1 procent

Kilde: AE på baggrund af Jobindsats