Livscoach med opråb til danskerne: Kønsroller er skyld i børns mistrivsel

Generelle nyheder

30/08/2023

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af Kathrine Frich

Martin mener ikke, det er skærmtid men i stedet svage fædre, der er skyld i børns mistrivsel.

Det tydelige billede af ungdommens mistvivles er ikke til at tage fejl, de har svært ved at håndtere presset, de føler sig utilstrækkelige og de føler ikke gode nok og det gør at deres selvværd er røget ud over klippens skarpe kant.

Handler ikke bare om skærm

Det viser en ny undersøgelse ifølge Bupl, hvor hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand har dårligt mentalt helbred, viser ny undersøgelse.

Livscoach, terapeut og foredragsholder Martin Picard peger på kønsrollen som en del af grunden.

"Samfundet vi lever i dag, er en konsekvens af det samfund der har været og her taler jeg om den skævvridning har igennem de sidste 70 år er sket i fortællingen om kønsroller og ligestilling," siger han og fortsætter:

"Forældrerollen i familierne er kommet ud af balance, mødrene er blevet både mor og far i opdragelsen og det har skabt et kæmpe hul i børnenes indre."

Fædre er svage

I den offentlige debat er fokus på skærmtid og det perfekthedsbillede som de unge møder på de sociale medier, men det mener Martin ikke nødvendigvis er den vigtigste faktor.

"Et barn har brug for mores kærlighed for at balancere sig selv og sit indre sind igennem de forskellige dannelseslag den unge går igennem i sin opvækst og barnet brug for faderens vejledning, inspiration og spejling for at skabe drive og modstandsdygtighed overfor udefra kommende udfordringer," fortæller han og tilføjer:

"Problemet som jeg ser det, er at mange fædre i dag er blevet svage, de er blevet gjort til skamme igennem generationer for deres maskulinitet og samfundet har lavet propaganda kampagner for at fjerne mændenes naturlige styrke og adfærd."

Hormonelle forskelle på mænd og kvinder

Martin mener at vi skal huske på de hormonelle forskelle mellem mænd og kvinder.

"Vi behøver ikke gå længere end ind i videnskabens verden og kigge på de hormonelle forskelle der er i en mand og kvinde," siger han og fortsætter:

"Jeg mener at vi glemmer hvad mænd og kvinders oprindeligt rolle var og vi har fået skabt et forvrænget billede af hvordan vi kan og skal spille hinanden bedre i stedet for dårligere. Vi behøver ikke gå længere end ind i videnskabens verden og kigge på de hormonelle forskelle der er i en mand og kvinde."

Han peger på at man har brug for både mand og kvinde for at skabe balance i sit liv.

"Vi har glemt vigtigheden af den. For uanset ung eller voksen har en mand og kvinde brug for modparten for at være i stand til at balancere sig selv, og jeg syntes jeg ser en tydelig konsekvens i den ungdom vi læser om, nemlig at de mangler balancen i tilstedeværelsen af både det maskuline og feminine i deres rollemodeller." siger han.

Ikke et godt forbillede

Martin taler ikke bare ud fra sin egen erfaring men baseret på observationer, han har lavet igennem sit arbejde

"Jeg oplever tit når jeg snakker med en mand som coach og terapeut, at han i mange tilfælde har mistet sig selv og hans kontakt til sin egen maskulinitet, og tror på at meget af det hænger sammen med, at han igennem generationer har fået fortalt, at han ikke måtte være, som han var og nu i et forsøg på at passe ind i samfundets fortælling om giftig maskulinitet, er han blevet en skygge af sig selv." fortæller han og fortsætter:

"Han er blevet en mand der ikke tør at sige sin mening og han er bange for at stå ved sig selv, alt sammen fordi han er blevet bange for at miste det han dybeste inde har brug for, nemlig kvindes livsvigtige kærlighed, der gør han i stand til at balancere sig selv i sit sind og tanker, så han på ny kan gå ud og kæmpe, beskytte og forsørge."

Det er her det bliver farligt ifølge Martin. For en mand der frygter og tvivler er ikke et godt forbillede.

"Når en mand som er far begynder at tvivle på sig selv, mister han sig selv, han mister evnen til at lede, han mister evnen til at være et forbillede, og han ender med at miste sin position som den stærke klippe, hans børn kan læne sig op ad, for at finde styrke og mod til at gå ud i verden og kæmpe deres egne daglige kampe."