Kommune med opfordring til strandgæster: Her skal du lade skrald ligge, hvis du finder det

Generelle nyheder

11/07/2024

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Skrevet af J. Bøgen

Der er en videnskabelig forklaring bag anmodningen.

Mange danskere vil nok mene, de gør en god gerning, hvis de samler et stykke skrald op i naturen for så at smide det i en skraldespand.

Men hvis du går en tur på strandengene i Dragør, skal du faktisk helst ikke gøre netop det.

Kommunen har nemlig sat to skilte op, som afmærker en 100 meter lang strækning, og på skiltene står der:

"Forsøgsområde ved Kofoeds Enge - Overvågning af opskyllet affald".

Og det er derfor, du skal lade affaldet ligge, hvis du støder på noget i netop det område.

Miljøstyrelsens projekt

Kofoeds Enge er udpeget som overvågningsstrand med en opfordring om ikke at fjerne opskyllet affald og heller ikke efterlade eget affald.

Fire gange om året indsamler forskere nemlig her affald på en strækning på 100 meter. Det sker på vegne af Miljøstyrelsen.

Kofoeds Enge er ikke den eneste overvågningsstrand i landet, hvor slikpapir, dåser, plastikflasker, vatpinde m.m. bliver registreret.

Det er en overvågning, som foregår flere steder i Danmark, fortæller Jakob Strand, som er koordinator for national overvågning af marint affald ved Nationalt Center for Miljø- og Energi på Aarhus Universitet:

”Og hvor vi opfordrer til, at strandgæster ikke samler skraldet ind, da vi selv ønsker at gøre det. Vi ønsker heller ikke, at strandgæster efterlader eget skrald, og heller ikke hvis det er indsamlet på andre strandstrækninger i området.” 

Han forklarer, at overvågningen sker på baggrund af den danske implementering af EU's Havstrategidirektiv og forventer, at den vil fortsætte i årene fremover.

Langt over EU's grænse

Af Miljøstyrelsens hjemmeside fremgår blandt andet, at der typisk findes 50-300 stykker skrald på de danske overvågningsstrande.

Det er langt over EU’s grænse på maksimalt 20 stykker plastik pr. 100 meter strand.

Viden om affaldet på strandene bliver brugt til at lave indsatser mod forurening af havet.